Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 Influenza

 Influenza

 Influenza

  

Resultaten surveillance van griep en griepaal syndroom in België 

 

Wekelijks griepbulletin

Influenza_2017_41.pdfInfluenza_2017_41.pdf

Influenza_2017_40.pdfInfluenza_2017_40.pdf

Influenza_2017_39.pdfInfluenza_2017_39.pdf

 
 

Resultaten griepsurveillance in Europa

 
 

Griep en het influenzavirus

 
Influenza virussen zijn RNA virussen behorende tot de familie Orthomyxoviridae en zijn opgedeeld in 3 verschillende types (influenza A, influenza B en influenza C).
Influenzavirussen worden overgedragen door de lucht via infectieuze druppels en direct contact.  Mensen met griep zijn reeds besmettelijk van 1 dag voor het verschijnen van symptomen tot 5-7 dagen erna (ref).  De incubatietijd bedraagt 0,5 tot 1,5 dagen (ref).
Influenzavirussen veroorzaken influenza of griep, een aandoening die wordt gekenmerkt door het plots opzetten van koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoest, keelpijn, rhinitis. Soms zijn ook buikpijn, overgeven, misselijkheid en diarree geassocieerd met  influenza infectie.
Het influenza virus is wereldwijd een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. Gemiddeld wordt globaal jaarlijks 5 tot 10% van de volwassenen en 20% tot 30% van de kinderen besmet met influenza, met als resultaat 3-5 miljoen gevallen van ernstige ziekte en 1 miljoen overlijdens per jaar (ref 1;ref 2). Vooral bij jonge kinderen, bejaarden en specifieke risicogroepen (b.v.b. hoogzwangere vrouwen, mensen met chronische ziekte of immunodeficiëntie)  is er kans op ernstige verwikkelingen (ref)
Jaarlijks doet zich een epidemie voor, gewoonlijk tijdens de winter. Ongeveer vier keer per eeuw duikt een nieuw influenza virus op dat een pandemie veroorzaakt. De ernst van de epidemieën en pandemieën is enerzijds afhankelijk van kenmerken van het circulerend virus en anderzijds afhankelijk van de kwetsbaarheid van de getroffen populatie.
 

Organisatie van de griepsurveillance in België

Omdat griep jaarlijks een hoge tol aan morbiditeit en mortaliteit eist, een belangrijke maatschappelijke impact kan hebben en door vaccinatie enigszins vermijdbaar is, werd zowel op nationaal als op Europees vlak een uitgebreid surveillancesysteem voor influenza uitgebouwd.
Het WIV-ISP werd in 2006 door het Interministrieel Influenza Comité verantwoordelijk gesteld voor het uitvoeren van alle surveillance activiteiten inzake influenza. De internationale surveillance wordt gecoördineerd door ECDC en WHO.
Naast epidemiologisch onderzoek omvatten de nationale surveillance activiteiten ook virologisch onderzoek van ernstige griepgevallen. Het epidemiologisch onderzoek wordt uitgevoerd door de Diensten Epidemiologie van infectieziekten en Gezondheidszorgonderzoek binnen de Operationele Directie Volksgezondheid  en Surveillance. Het virologisch onderzoek wordt gevoerd door het virologisch laboratorium van het WIV-ISP, dat erkend is als nationaal referentiecentrum (NRC) voor influenza.
 
De surveillance geeft informatie over:
 • duur en intensiteit van de jaarlijkse epidemie van seizoensgriep
 • circulerende virussen (typering en antigene en genetische karakterisatie)
 • impact  en ernst
 • resistentie tegen antivirale middelen
 • vaccinale effectiviteit
 

Gegevensbronnen

NRC Influenza

Het influenzalaboratorium van het WIV-ISP is reeds sinds 1977 actief en werd in 2010 officieel erkend als het Nationale Referentiecentrum (NRC) voor Influenza. Het NRC influenza test klinische stalen afkomstig die enerzijds verzameld worden in het kader van de surveillance van griepaal syndroom door het netwerk van huisartsenpeilpraktijken en de surveillance van ernstige acute respiratoire infecties door een netwerk van peilziekenhuizen (SARI) , en anderzijds stalen die verzameld worden buiten de context van surveillance. Deze laatste stalen worden afgenomen bij patiënten met een ernstig griepaal syndroom die bepaalde specifieke kenmerken vertonen (ARDS, extracorporele membraan oxygenatie, overlijden, vermoeden van resistentie tegen antivirale middelen en bij een terugkeer uit het buitenland).
Website van het NRC Influenza
 

Netwerk van huisartsenpeilpraktijken

Het peilnetwerk van huisartsen registreert sinds 2007 continu de consultaties bij de huisarts voor griepaal syndroom en acute luchtweginfecties. Voor elke episode worden leeftijdsgroep, vaccinatiestatus, uitkomst en hospitalisatie genoteerd. Dit verloopt in nauwe samenwerking met het NRC influenza, dat voor een (willekeurige) subgroep van de geregistreerde gevallen een klinisch staal microbiologisch onderzoekt op influenza. Bij deze subgroep worden eveneens bijkomende klinische gegevens geregistreerd (symptomen, risicofactoren en co-morbiditeit, vaccinatie, behandeling en indicatoren van ernst).
 

Netwerk van peilziekenhuizen

Een peilnetwerk van 6 ziekenhuizen registreert sinds het respiratoir seizoen 2011-2012 alle episodes van ernstige acute respiratoire infecties (SARI) die plaatsvinden in de periode van verhoogde griepactiviteit. De registratie start wanneer de eerste tekenen van circulatie van influenzavirussen worden gedetecteerd door de NRC  Influenza en stopt 3 weken nadat de incidentie van griepaal syndroom (geregistreerd door het netwerk van huisartsenpeilpraktijken) terug onder de epidemische drempel valt. Het gaat om 6 ziekenhuizen met hoge ICU activiteit. Voor elke episode worden tijdens het ziekenhuisverblijf verschillende parameters geregistreerd over demografische kenmerken van de patiënt, symptomen, risicofactoren en co-morbiditeit, vaccinatie, behandeling, ernst en uitkomst. Naast deze registratie van klinische gegevens, wordt bij elke patiënt ook een nasopharyngeaal staal afgenomen dat op influenza getest wordt door het NRC influenza. 
 

Netwerk van peillaboratoria

Sinds 1983 coördineert het WIV een peilnetwerk van laboratoria voor microbiologie die op vrijwillige basis de microbiologische diagnoses van 36 pathogenen registreren. Het netwerk registreert sedert 1996 alle positieve testen voor influenza.
 

Publicaties

Rapporten

End of season 2016-2017.pdfEnd of season 2016-2017.pdf

National Influenza Centre Belgium 2015-2016.pdfNational Influenza Centre Belgium 2015-2016.pdf

End of season-2015_2016.pdfEnd of season-2015_2016.pdf

National Influenza Centre Belgium 2014-2015.pdfNational Influenza Centre Belgium 2014-2015.pdf

End of season-2014-2015.pdfEnd of season-2014-2015.pdf

National Influenza Centre Belgium 2013-2014.pdfNational Influenza Centre Belgium 2013-2014.pdf

End of season-2013_2014.pdfEnd of season-2013_2014.pdf

Rapport_SARI_2013_NL.pdfRapport_SARI_2013_NL.pdf

National Influenza Centre Belgium_2012-2013.pdfNational Influenza Centre Belgium_2012-2013.pdf

End of season-2012_2013.pdfEnd of season-2012_2013.pdf

National Influenza Centre Belgium_2011-2012.pdfNational Influenza Centre Belgium_2011-2012.pdf

End of season-2011_2012.pdfEnd of season-2011_2012.pdf

 

Artikels

 • Michiels B, Nguyen VK, Coenen S, Ryckebosch P, Bossuyt N, Hens N. Influenza epidemic surveillance and prediction based on electronic health record data from an out-of-hours general practitioner cooperative: model development and validation on 2003-2015 data. BMC Infect Dis. 2017 Jan 18;17(1):84.
 • Broberg E, Hungnes O, Schweiger B, Prosenc K, Daniels R, Guiomar R, Ikonen N,  Kossyvakis A, Pozo F, Puzelli S, Thomas I, Waters A, Wiman Å, Meijer A. Improving influenza virological surveillance in Europe: strain-based reporting of antigenic and genetic characterisation data, 11 European countries, influenza season 2013/14. Euro Surveill. 2016 Oct 13;21(41).
 • Hombrouck A, Sabbe M, Van Casteren V, Wuillaume F, Hue D, Reynders M, Gérard C, Brochier B, Van Eldere J, Van Ranst M, Thomas I. Viral aetiology of influenza-like illness in Belgium during the influenza A(H1N1)2009 pandemic. Eur  J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 Jun;31(6):999-1007.
 • Michiels B, Thomas I, Van Royen P, Coenen S. Clinical prediction rules combining signs, symptoms and epidemiological context to distinguish influenza from influenza-like illnesses in primary care: a cross sectional study. BMC Fam Pract. 2011 Feb 9;12:4.
 • Van Casteren V, Mertens K, Antoine J, Wanyama S, Thomas I, Bossuyt N. Clinical surveillance of the Influenza A(H1N1)2009 pandemic through the Network of Sentinel General Practitioners. Archives of Public Health 2010 Oct 1;68(2):62-7.
 • Thomas I, Gérard C, Wuillaume F, Van Casteren V, Brochier B. [Virologic surveillance of influenza, and of influenza A/H1N1 in particular, in Belgium]. Bull Mem Acad R Med Belg. 2009;164(10):268-74.
 • Gutiérrez I, Litzroth A, Hammadi S, Van Oyen H, Gerard C, Robesyn E, Bots J, Faidherbe MT, Wuillaume F. Community transmission of influenza A (H1N1)v virus at a rock festival in Belgium, 2-5 July 2009. Euro Surveill. 2009 Aug 6;14(31).
 • Thomas I, Gérard C, Wuillaume F, Van Casteren V, Brochier B. [Virologic surveillance of influenza, and of influenza A/H1N1 in particular, in Belgium]. Bull Mem Acad R Med Belg. 2009;164(10):268-74.
 • Quoilin S, Thomas I, Gérard C, Maes S, Haucotte G, Gerard M, Van Laethem Y, Snacken R, Hanquet G, Brochier B, Robesyn E. Management of potential human cases of influenza A/H5N1: lessons from Belgium. Euro Surveill. 2006 Jan 26;11(1)
 • Van Borm S, Thomas I, Hanquet G, Lambrecht B, Boschmans M, Dupont G, Decaestecker M, Snacken R, van den Berg T. Highly pathogenic H5N1 influenza virus in smuggled Thai eagles, Belgium. Emerg Infect Dis. 2005 May;11(5):702-5

 

Nuttige informatie

Bevoegde autoriteiten

 

Surveillance van algemene oversterfte

 

Informatie voor gezondheidswerkers

Hoe nasofaryngeale stalen nemen.pdfHoe nasofaryngeale stalen nemen.pdf

 

Contactpersonen

Epidemiologische gegevens
Nathalie Bossuyt, MD: nathalie.bossuyt@wiv-isp.be
Viviane van Casteren, MD: viviane.vancasteren@wiv-isp.be
Virologische gegevens:
Isabelle Thomas, DMV PhD: isabelle.thomas@wiv-isp.be 
Cyril Barbezange, DMV PhD : cyril.barbezange@wiv-isp.be

Résultats de la surveillance de la grippe et du syndrome grippal en Belgique

 


 
Bulletin grippe hebdomadaire

Influenza_2017_41.pdfInfluenza_2017_41.pdf

Influenza_2017_40.pdfInfluenza_2017_40.pdf

Influenza_2017_39.pdfInfluenza_2017_39.pdf

 
 

Résultats de la surveillance de la grippe en Europe

 

La grippe et le virus influenza

Les virus influenza sont des virus à ARN, subdivisés en trois types différents (influenza A, influenza B et influenza C).
 
Les virus influenza se transmettent par l’air, via des gouttelettes infectieuses, et par contact direct. Les personnes grippées sont déjà contagieuses 1 jour avant l’apparition des symptômes et le restent jusqu’à 5-7 jours par après (ref). Le temps d’incubation atteint 0,5 à 1,5 jour (ref).
 
Les virus influenza sont responsables de l'influenza ou la grippe, une affection caractérisée par certains des symptômes suivants: l’apparition brutale de fièvre, céphalées, douleurs musculaires, toux, maux de gorge, rhinite,... Parfois, l’infection par l’influenza s’accompagne également de douleurs abdominales, de vomissements, de nausées et de diarrhée.
 
À l’échelle mondiale, le virus influenza est une cause importante de morbidité et mortalité. Globalement, en moyenne, 5 à 10 % des adultes et 20 à 30 % des enfants sont infectés par l’influenza chaque année, avec 3-5 millions de cas de maladie sévère et 1 million de décès par an (ref 1;ref 2). Chez les patients jeunes ou âgés et dans les groupes à risque sp��cifiques (p. ex. les femmes en fin de grossesse, les personnes souffrant d’une maladie chronique ou d’immunodéficience), il existe un risque de complications sévères (ref).
 
Chaque année, on observe une épidémie, habituellement durant l’hiver. Environ quatre fois par siècle, un nouveau virus influenza fait son apparition et provoque une pandémie. La sévérité des épidémies et des pandémies dépend d’une part des caractéristiques des virus circulants, et d’autre part de la vulnérabilité de la population touchée.
  

Organisation de la surveillance de grippe en Belgique

Étant donné que la grippe entraîne chaque année une morbidité et mortalité élevée, qu’elle peut avoir un impact social important et qu’elle est en partie évitable grâce à un vaccin, un vaste système de surveillance de l’influenza a été mis sur pied, tant au plan national qu’au plan européen et international.
 
En 2006, le Comité interministériel Influenza a confié la responsabilité de la réalisation de toutes les activités de surveillance de l’influenza au WIV-ISP. La surveillance internationale est coordonnée par l'ECDC et l’OMS.
 
Outre les études épidémiologiques, les activités de surveillance nationale englobent également l’étude virologique des cas de grippe sévères. Les études épidémiologiques sont effectuées par le Service d’Épidémiologie des Maladies infectieuses au sein de la Direction Opérationnelle Santé Publique et Surveillance. Les études virologiques sont effectuées par le laboratoire de virologie du WIV-ISP, qui est reconnu comme Centre National de Référence (CNR) pour l’Influenza.
 
La surveillance vise à suivre :
 • la durée et l’intensité de l’épidémie annuelle de grippe saisonnière
 • les virus circulants (typage, sous-typage, caractérisation antigénique et génétique)
 • l’impact et la sévérité
 • la résistance aux antiviraux
 • l’efficacité vaccinale

 

Sources de données

CNR Influenza

Le laboratoire influenza du WIV-ISP est actif depuis 1977, et a été officiellement reconnu comme Centre National de Référence (CNR) pour l’Influenza en 2010. Le CNR pour l’Influenza teste des échantillons cliniques collectés d’une part dans le cadre de la surveillance des syndromes grippaux, par le réseau de médecins généralistes vigies et de la surveillance des infections respiratoires aiguës sévères (SARI) par un réseau d’hôpitaux vigies, et d’autre part, il teste des échantillons prélevés en dehors du contexte d’une surveillance. Ces derniers échantillons sont collectés chez des patients souffrant d’un syndrome grippal sévère, qui présentent certaines caractéristiques spécifiques (ARDS, oxygénation par membrane extracorporelle, décès, suspicion de résistance aux antiviraux et en cas suspect de grippe aviaire ou autres virus respiratoires en retour de pays à risque).
site web du CNR Influenza
 

Réseau de médecins généralistes vigies

Depuis 2007, le réseau sentinelle des médecins généralistes enregistre en continu les consultations en médecine générale pour les syndromes grippaux et les infections aiguës des voies respiratoires. Pour chaque épisode, on consigne le groupe d’âge, le statut vaccinal, l’issue et les hospitalisations. Ceci se passe en collaboration étroite avec le CNR pour l’Influenza, qui effectue une recherche microbiologique de l’influenza, au départ d’un échantillon clinique, chez un sous-groupe (arbitraire) des cas enregistrés. Dans ce sous-groupe, on enregistre également des données cliniques supplémentaires (symptômes, facteurs de risque et comorbidités, vaccination, traitement et indicateurs de sévérité).
 

Réseau d'hôpitaux vigies

Depuis la saison respiratoire 2011-2012, un réseau de six hôpitaux enregistre tous les épisodes d’infections respiratoires aiguës sévères (SARI) qui se produisent au cours de la période d’activité grippale élevée. L’enregistrement débute dès que les premiers signes de circulation de virus influenza sont détectés par le CNR pour l’Influenza, et prend fin 3 semaines après que l’incidence de syndromes grippaux (enregistrés par le réseau de médecins généralistes vigies) est repassée sous le seuil épidémique. Il s’agit de six hôpitaux disposant d’un service de soins intensifs très actif. Pour chaque épisode, on enregistre – durant l’hospitalisation – différents paramètres au sujet des caractéristiques démographiques du patient, des symptômes, des facteurs de risque et des comorbidités, de la vaccination, du traitement, de la sévérité et de l’issue. Outre cet enregistrement de données cliniques, un échantillon nasopharyngé est prélevé chez chaque patient, en vue d’une recherche de l’influenza qui sera effectuée par le CNR pour l’Influenza.
 

Réseau de laboratoires vigies 

Depuis 1983, le WIV-ISP coordonne un réseau de laboratoires vigies de microbiologie qui enregistrent sur une base volontaire les diagnostics microbiologiques de 36 pathogènes. Il s’agit plus précisément d’infections des voies respiratoires, du système nerveux central, d’infections gastro-intestinales, d’infections importées, d’infections sexuellement transmissibles et de zoonoses. Depuis 1996, le réseau enregistre tous les tests positifs pour l’influenza.
 

Publications

Rapports

 

Articles

 • Michiels B, Nguyen VK, Coenen S, Ryckebosch P, Bossuyt N, Hens N. Influenza epidemic surveillance and prediction based on electronic health record data from an out-of-hours general practitioner cooperative: model development and validation on 2003-2015 data. BMC Infect Dis. 2017 Jan 18;17(1):84.
 • Broberg E, Hungnes O, Schweiger B, Prosenc K, Daniels R, Guiomar R, Ikonen N,  Kossyvakis A, Pozo F, Puzelli S, Thomas I, Waters A, Wiman Å, Meijer A. Improving influenza virological surveillance in Europe: strain-based reporting of antigenic and genetic characterisation data, 11 European countries, influenza season 2013/14. Euro Surveill. 2016 Oct 13;21(41).
 • Hombrouck A, Sabbe M, Van Casteren V, Wuillaume F, Hue D, Reynders M, Gérard C, Brochier B, Van Eldere J, Van Ranst M, Thomas I. Viral aetiology of influenza-like illness in Belgium during the influenza A(H1N1)2009 pandemic. Eur  J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 Jun;31(6):999-1007.
 • Michiels B, Thomas I, Van Royen P, Coenen S. Clinical prediction rules combining signs, symptoms and epidemiological context to distinguish influenza from influenza-like illnesses in primary care: a cross sectional study. BMC Fam Pract. 2011 Feb 9;12:4.
 • Van Casteren V, Mertens K, Antoine J, Wanyama S, Thomas I, Bossuyt N. Clinical surveillance of the Influenza A(H1N1)2009 pandemic through the Network of Sentinel General Practitioners. Archives of Public Health 2010 Oct 1;68(2):62-7.
 • Thomas I, Gérard C, Wuillaume F, Van Casteren V, Brochier B. [Virologic surveillance of influenza, and of influenza A/H1N1 in particular, in Belgium]. Bull Mem Acad R Med Belg. 2009;164(10):268-74.
 • Gutiérrez I, Litzroth A, Hammadi S, Van Oyen H, Gerard C, Robesyn E, Bots J, Faidherbe MT, Wuillaume F. Community transmission of influenza A (H1N1)v virus at a rock festival in Belgium, 2-5 July 2009. Euro Surveill. 2009 Aug 6;14(31).
 • Thomas I, Gérard C, Wuillaume F, Van Casteren V, Brochier B. [Virologic surveillance of influenza, and of influenza A/H1N1 in particular, in Belgium]. Bull Mem Acad R Med Belg. 2009;164(10):268-74.
 • Quoilin S, Thomas I, Gérard C, Maes S, Haucotte G, Gerard M, Van Laethem Y, Snacken R, Hanquet G, Brochier B, Robesyn E. Management of potential human cases of influenza A/H5N1: lessons from Belgium. Euro Surveill. 2006 Jan 26;11(1)
 • Van Borm S, Thomas I, Hanquet G, Lambrecht B, Boschmans M, Dupont G, Decaestecker M, Snacken R, van den Berg T. Highly pathogenic H5N1 influenza virus in smuggled Thai eagles, Belgium. Emerg Infect Dis. 2005 May;11(5):702-5

 

Informations utiles

Autorités compétentes

 

Surveillance de la mortalité toutes causes confondues

 

Informations pour les professionnels de la santé

Procédure de prélèvement pour les frottis nasopharyngés.pdfProcédure de prélèvement pour les frottis nasopharyngés.pdf

 
 
 

Personnes de contact

Données épidémiologiques

Nathalie Bossuyt, MD: nathalie.bossuyt@wiv-isp.be
Viviane van Casteren, MD: viviane.vancasteren@wiv-isp.be

Données Virologiques

Isabelle Thomas, DMV PhD: isabelle.thomas@wiv-isp.be
Cyril Barbezange, DMV PhD : cyril.barbezange@wiv-isp.be
 

​Results of the surveillance of influenza and influenza-like Illness in Belgium

 
 Weekly flu bulletin

Influenza_2017_41.pdfInfluenza_2017_41.pdf

Influenza_2017_40.pdfInfluenza_2017_40.pdf

Influenza_2017_39.pdfInfluenza_2017_39.pdf

 

Results of the flu surveillance inEurope

 

Data Sources

National reference Centre Influenza

website of the NRC Influenza

Sentinel network of general practitioners

Sentinel network of hospitals

Sentinel network of laboratories

 
 

Publications

Reports

 

Articles

 • Michiels B, Nguyen VK, Coenen S, Ryckebosch P, Bossuyt N, Hens N. Influenza epidemic surveillance and prediction based on electronic health record data from an out-of-hours general practitioner cooperative: model development and validation on 2003-2015 data. BMC Infect Dis. 2017 Jan 18;17(1):84.
 • Broberg E, Hungnes O, Schweiger B, Prosenc K, Daniels R, Guiomar R, Ikonen N  Kossyvakis A, Pozo F, Puzelli S, Thomas I, Waters A, Wiman Å, Meijer A. Improving influenza virological surveillance in Europe: strain-based reporting of antigenic and genetic characterisation data, 11 European countries, influenza season 2013/14. Euro Surveill. 2016 Oct 13;21(41).
 • Hombrouck A, Sabbe M, Van Casteren V, Wuillaume F, Hue D, Reynders M, Gérard C, Brochier B, Van Eldere J, Van Ranst M, Thomas I. Viral aetiology of influenza-like illness in Belgium during the influenza A(H1N1)2009 pandemic. Eur  J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 Jun;31(6):999-1007.
 • Michiels B, Thomas I, Van Royen P, Coenen S. Clinical prediction rules combining signs, symptoms and epidemiological context to distinguish influenza from influenza-like illnesses in primary care: a cross sectional study. BMC Fam Pract. 2011 Feb 9;12:4.
 • Van Casteren V, Mertens K, Antoine J, Wanyama S, Thomas I, Bossuyt N. Clinical surveillance of the Influenza A(H1N1)2009 pandemic through the Network of Sentinel General Practitioners. Archives of Public Health 2010 Oct 1;68(2):62-7.
 • Thomas I, Gérard C, Wuillaume F, Van Casteren V, Brochier B. [Virologic surveillance of influenza, and of influenza A/H1N1 in particular, in Belgium]. Bull Mem Acad R Med Belg. 2009;164(10):268-74.
 • Gutiérrez I, Litzroth A, Hammadi S, Van Oyen H, Gerard C, Robesyn E, Bots J, Faidherbe MT, Wuillaume F. Community transmission of influenza A (H1N1)v virus at a rock festival in Belgium, 2-5 July 2009. Euro Surveill. 2009 Aug 6;14(31).
 • Thomas I, Gérard C, Wuillaume F, Van Casteren V, Brochier B. [Virologic surveillance of influenza, and of influenza A/H1N1 in particular, in Belgium]. Bull Mem Acad R Med Belg. 2009;164(10):268-74.
 • Quoilin S, Thomas I, Gérard C, Maes S, Haucotte G, Gerard M, Van Laethem Y, Snacken R, Hanquet G, Brochier B, Robesyn E. Management of potential human cases of influenza A/H5N1: lessons from Belgium. Euro Surveill. 2006 Jan 26;11(1)
 • Van Borm S, Thomas I, Hanquet G, Lambrecht B, Boschmans M, Dupont G, Decaestecker M, Snacken R, van den Berg T. Highly pathogenic H5N1 influenza virus in smuggled Thai eagles, Belgium. Emerg Infect Dis. 2005 May;11(5):702-5
 

Contact Persons

Epidemiological data

Nathalie Bossuyt, MD: nathalie.bossuyt@wiv-isp.be
Viviane van Casteren, MD: viviane.vancasteren@wiv-isp.be

Virological datadata

Isabelle Thomas, DMV PhD: isabelle.thomas@wiv-isp.be
Cyril Barbezange, DMV PhD : cyril.barbezange@wiv-isp.be
 

Last modified: