Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 PediSurv

 PediSurv

 PediSurv

  

Beschrijving
 
PediSurv is een netwerk gecoördineerd door de dienst Epidemiologie van Infectieziekten van Sciensano (voorheen​ WIV-ISP), dat opgezet werd in oktober 2002 om te beantwoorden aan de doelstellingen van de WGO in verband met mazelen en rubella eliminatie en polio eradicatie. Andere infectieziekten die door vaccinatie kunnen worden vermeden werden later toegevoegd om de impact van het vaccinatie programma te volgen.

Momenteel worden via pediSurv volgende aandoeningen opgevolgd: acute slappe verlamming, mazelen, bof, het congenitaal rubellasyndroom, invasieve pneumokokkeninfecties en het hemolytisch uremisch syndroom.
 
Aan deze surveillance nemen ongeveer 450 kinderartsen (heel België) en 350 huisartsen (enkel uit Brussel) deel. De deelname is op vrijwillige basis en de rapportering gebeurt maandelijks via internet of brief. Deze surveillance wordt aangevuld met gegevens over bevestigde gevallen via het NRC en gevallen die gemeld worden bij de diensten infectieziektebestrijding van de regio’s.
Lees meer…
 
 
 
Rapporten en publicaties
 
Website datatransfer
Webpagina om data te transfereren (enkel toegankelijk voor geregistreerde clinici)
Inschrijving in het surveillancenetwerk PediSurv
 
Financiering
  • Agentschap Zorg en Gezondheid
  • AViQ
  • Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)
  • Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
     
Contact
 
​​​​​​​​​​​​​​​
Synonymes : Surveillance pédiatrique, Réseau de surveillance pédiatrique

 

Description
 
PediSurv est un réseau coordonné par le service Epidémiologie des maladies infectieuses du WIV-ISP qui a été mis en place en octobre 2002 pour répondre aux objectifs de l’OMS dans le cadre de l’élimination de la rougeole et la rubéole, et l’éradication de la poliomyélite. Par après, d’autres maladies infectieuses ont été rajoutées dans le but de suivre l’impact du programme de vaccination.
 

Actuellement, les affections suivantes sont sous surveillance par PediSurv: la paralysie flasque aiguë (PFA), la rougeole, les oreillons, le syndrome de rubéole congénitale (SRC), les infections invasives à pneumocoques et le syndrome hémolytique et urémique (SHU).

 
Près de 450 pédiatres de toute la Belgique et 350 généralistes uniquement de Bruxelles participent à cette surveillance, de façon volontaire. Ils rendent compte chaque mois des maladies surveillées, via internet ou par courrier. Cette surveillance est complétée par les données sur les cas confirmés via les Centres nationaux de référence (CNR) et les cas déclarés auprès des services de lutte contre les maladies infectieuses des régions. 
 

Liste des maladiesDéfinitions de cas

Lien vers le site PediSurv

 
Rapports et publications
 
·        Rapports annuels:  2011    2012     2013     2014      2015​    2016
      Rapports précédents: voir site PediSurv​
·        Publications
 
 
Transfert de données
·        Cliquez ici pour accéder au site web de transfert de données (uniquement pour les médecins participants).
·        Inscription au réseau de surveillance PediSurv
 
Financement
  • Agentschap Zorg en Gezondheid
  • AViQ
  • Commission communautaire commune (COCOM) de Bruxelles-Capitale
  • Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Contact
 

 

Last modified: