Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 Indicaties voor HIV-1 en HIV-2 proviraal DNA bepaling

 Indications pour la recherche de l'ADN proviral des VIH-1 et VIH-2 par PCR

 Indications for HIV1 and HIV2 proviral DNA PCR determination

  

 
Voorafgaande opmerkingen
 
De voornaamste indicatie voor bepaling van proviraal DNA is de diagnose van de infectie bij kinderen jonger dan 18 maanden bij wie door de moeder overgedragen antilichamen de interpretatie van de serologische tests bemoeilijken.
 
Bij seronegatieve patiënten blootgesteld aan HIV en dus mogelijk besmet, kan de bepaling van proviraal DNA geen betrouwbare diagnose opleveren; deze test moet dus afgeraden worden voor deze indicatie. 
 
 
Praktische regeling

Het proviraal DNA zal enkel bepaald worden volgens de indicaties vermeld in het document “Diagnose van HIV infectie bij neonaten met HIV-seropositieve moeder” 
 
 
Noot
 
  1. Het proviraal DNA kan in uitzonderlijke omstandigheden bepaald worden na toestemming van de verantwoordelijke van het laboratorium. Gelieve contact op te nemen met het ARL.
 
   

Remarque préliminaire
 
L’indication principale pour la recherche de l'ADN proviral est le diagnostic de l’infection chez l’enfant de moins de 18 mois chez qui les anticorps maternels transmis empêchent l’utilisation des tests sérologiques pour le diagnostic.
 
Chez les patients séronégatifs exposés à une contamination par le VIH, la recherche de l'ADN proviral n’offre pas un diagnostic fiable et doit être découragé.
 
 
Règles pratiques
 
L'ADN proviral sera recherché aux âges mentionnés dans le document 'Diagnostic de l’infection par le VIH chez les nouveaux nés de mères séropositives'. 
 
 
Note
  1. L'ADN proviral peut être recherché exceptionnellement dans d’autres circonstances après autorisation du directeur du laboratoire. Prière de contacter le LRS.
   

 

 
Preliminary remarks
 
The main indication for proviral DNA determination is diagnosis of infection in children younger than 18 months with transmitted maternal antibodies that preclude use of serological tests for diagnosis.
 
In seronegative patients exposed to HIV contamination, proviral DNA determination cannot offer reliable diagnosis and should be discouraged.
 
 
Practical rules
 
Proviral DNA can be determined at times mentioned on the document "Diagnosis of HIV infection in neonates born to HIV seropositive mothers".
 
 
Notes
 
  1. Proviral DNA can be determined in other, exceptional circumstances after permission of the director of the laboratory. Please contact the ARL.
 
 

 
 

 

 

Last modified: