Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 Poliomyelitis - Versterking van de surveillance van  acute slappe verlamming

 Poliomyélite – Renforcement de la surveillance des Paralysies Flasques Aiguës

  

  

Poliomyelitis kon in België worden uitgeroeid dankzij de vaccinatie. Poliovirussen circuleren echter nog in bepaalde delen van de wereld. Daarom lopen alle niet- of onvolledig gevaccineerde kinderen, ongeacht hun land van herkomst, het risico om polio te krijgen.
 
In het kader van de ‘Global Polio Eradication Initiative’, dienen alle poliovrije landen, waaronder België, over een systeem te beschikken om elk verdacht geval van poliomyelitis snel te detecteren. Dit gebeurt door de registratie van alle gevallen van acute slappe verlamming (acute flaccid paralysis, AFP) bij kinderen jonger dan 15 jaar, inclusief de gevallen waarvoor een infectie door een poliovirus werd uitgesloten.
 
Momenteel is de surveillance van AFP in België onvoldoende. Om deze te versterken, stuurden de diensten infectieziektebestrijding (AViQ, Agentschap Zorg en Gezondheid, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) een brief naar de kinderartsen, kinerneurologen, neurologen, huisartsen en laboratoria voor microbiologie.

Deze brief benadrukt de noodzaak van de rapportering van elk geval van AFP bij kinderen jonger dan 15 jaar en beschrijft de procedure die in dergelijke gevallen moet worden gevolgd. Voor meer informatie, kunt u hieronder de brieven terugvinden die verstuurd werden door deze diensten:
 - Brief verstuurd door het Agentschap Zorg en Gezondheid (Nederlands – Vlaanderen)
 - Brief verstuurd door AViQ (Frans – Wallonië)
 - Brief verstuurd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussel)
 
​​
La poliomyélite a pu être éradiquée en Belgique grâce à la vaccination. Cependant, les poliovirus continuent de circuler de par le monde faisant courir le risque à tout enfant non ou incomplètement vacciné, quel que soit son pays d’origine, de contracter la maladie.
 
Dans le cadre de l’Initiative Mondiale d’Eradication de la Poliomyélite, il est demandé à tous les pays indemnes de poliomyélite, dont la Belgique, de disposer d’un système permettant de détecter rapidement tout cas suspect de poliomyélite. Ceci passe par l’enregistrement de tous les cas de paralysie flasque aiguë survenant chez les enfants de moins de 15 ans,  y compris ceux pour lesquels une infection par un poliovirus a été exclue.
 
La surveillance des PFA est actuellement insuffisante en Belgique. Afin de renforcer celle-ci, une lettre est envoyée par les services de déclaration obligatoire des maladies transmissibles (AViQ - Agentschap Zorg en Gezondheid - Commission Communautaire Commune) aux pédiatres, neuropédiatres, neurologues, médecins généralistes et aux laboratoires de microbiologie.
 
Ce courrier souligne la nécessité de rapporter tous les cas de PFA survenant chez les enfants de moins de 15 ans et décrit la procédure à suivre dans de tels cas. Pour plus d’informations, trouvez ci-dessous les lettres envoyées par ces services :
-    Lettre envoyée par l’AViQ (français – Wallonie)
-    Lettre envoyée par la Commission Communautaire Commune (Bruxelles) 

Last modified: