Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 Rabiës

  

  

  

Eerste geval van rabiës gediagnosticeerd bij een vleermuis in België

Op 29 september 2016 bevestigde het Nationaal Referentiecentrumvoor Rabiës van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) de diagnose van rabiës bij een vleermuis van de soort Serotine (Eptesicus serotinus). Deze was door een wandelaar aangetroffen op het grondgebied van de gemeente Bertrix. Het dier vertoonde neurologische symptomen (het kon niet meer vliegen) waardoor al gauw een geval van rabiës werd vermoed. De diagnose is gesteld op basis van een directe immunofluorescentietest die wees op een hoge virale belasting in een monster van de hersenen van het dier. Ook de PCR was positief en de sequentie-analyse van het virus heeft de identificatie van een Europees Bat Lyssavirus 1b (EBL1b) mogelijk gemaakt.

Rabiës​​ is een welbekende ziekte die door een lyssavirus wordt veroorzaakt. De klassieke vorm van rabiës (sylvatische rabiës) is een zoönose waarvan wilde en tamme hondachtigen wereldwijd de voornaamste reservoirs zijn. Vandaag zijn ook nog andere lyssavirussen erkend en vleermuizen vormen hun reservoir. Vier ervan zijn aanwezig in Europa: het Europese Bat Lyssavirus 1 en 2 (EBLV 1 en EBLV 2), het Bokeloh Bat Lyssavirus (BBLV) in Duitsland en Frankrijk en het Lleida Bat Lyssavirus (LLBV) in Spanje.


Epidemiologische situatie

België is sinds 2001 vrij van sylvatische rabiës dankzij een eliminatieprogramma door middel van orale vaccinatie van vossen.

Er was al een vermoeden maar nog geen bevestiging van het feit dat het rabiësvirus (EBLV-1 en EBLV-2) onder vleermuizen in België in omloop is. Dit is dus het eerste autochtone geval van een vleermuis besmet met het rabiësvirus vastgesteld in België.

De situatie is niet verrassend aangezien er in Europa regelmatig gelijkaardige gevallen worden waargenomen. Tussen 2015 en 2016 zijn er in totaal 62 positieve vleermuizen voor rabiës gemeld aan het rabiësinformatiesysteem van de WGO door de Tsjechische Republiek (n = 1), Frankrijk (n = 6), Duitsland (n = 33), Polen (n = 8), Spanje (n = 5), Nederland (n = 8) en het Verenigd Koninkrijk (n = 1).


Risico voor België

Ten gevolge van dit incident heeft de Risk Assessment Group (RAG) een risico-evaluatie uitgevoerd waaruit zij besluit dat de identificatie van de positieve vleermuis niets verandert voor de volksgezondheid in België: het risico is gering en blijft beperkt tot personen die met vleermuizen in contact komen.

Het is raadzaam om vleermuizen nooit met blote handen aan te raken, zeker niet als zij ziek lijken te zijn. In geval van een beet moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. Naast het dragen van gepaste veiligheidshandschoenen, wordt ook preventieve vaccinatie aanbevolen voor personen die om professionele of andere redenen vaak in contact komen met vleermuizen en voor personen die een risicovol beroep uitoefenen (zoals boswachters, verzorgend personeel in revalidatiecentra voor wilde dieren en chiropterologen).​Vanaf 15 juli 2016 draagt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) de medische verantwoordelijkheid over de beslissing tot het opstarten van een post expositie profylaxe (PEP) tegen rabiës bij patiënten met een blootstellingsrisico over aan de behandelende arts.

Nieuwe procedure "Post expositie profylaxe tegen rabiës​​​"​
​​
​​Vanaf 15 juli 2016 draagt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) de medische verantwoordelijkheid over de beslissing tot het opstarten van een post expositie profylaxe (PEP) tegen rabiës bij patiënten met een blootstellingsrisico over aan de behandelende arts. 

Nieuwe procedure: "Post expositie profylaxe tegen rabiës"​

Last modified: