Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 Monkeypox (Apenpokken)

 Variole du singe (Monkeypox)

  

  

 
Sinds begin mei 2022 worden er in meerdere landen (binnen de EU en daarbuiten) gevallen van monkeypox (MPX) gemeld, zonder link met een reis naar een endemisch land (in West- en Centraal Afrika). Besmettingen komen vooral voor bij mannen die seksuele contacten hebben met mannen (MSM), maar niet uitlsuitend.

Op deze webpagina wordt informatie voor gezondheidswerkers meegedeeld. De richtlijnen kunnen mogelijk evolueren naargelang het vooruitschrijdend wetenschappelijk inzicht en de nationale en internationale situatie, en de documenten zullen indien nodig aangepast worden.

Informatie voor het grote publiek is beschikbaar op de website van Agentschap Zorg en Gezondheid.​


Adviezen van de Risk Assessment Group (RAG)

Epidemiologisch bulletin (Wekelijkse update)

Informatie voor zorgverleners​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
Depuis début mai 2022, des cas de variole du singe (Monkeypox) sont rapportés dans plusieurs pays en Europe et en dehors, sans lien avec un voyage dans un pays endémique (en Afrique de l'Ouest ou Centrale). Les infections sont diagnistoquées principalement chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), mais pas uniquement. 

Sur cette page, des informations pour les professionnels de santé seront publiées. Les recommandations sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et de la situation nationale et internationale, avec une adaptation des documents ci-dessous au besoin.

Avis du Risk Assessment Group (RAG)
Bulletin épidémiologique (Mise à jour hebdomadaire)
Informations pour les professionnels de sante
Last modified: