Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 MERS-Coronavirus

  

  

  

Middle East respiratory syndroom (MERS)

Het Middle East respiratory syndroom (MERS) is een virale ziekte veroorzaakt door een nieuw coronavirus. Een infectie met dit virus kan een ernstige luchtweginfectie met hoge kans op overlijden veroorzaken. De eerste infecties met het het Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) bij mensen werden ontdekt in september 2012.

Besmettingswijze

Mensen kunnen besmet worden door direct of indirect contact met dromedarissen. Het virus kan echter ook overgedragen worden van mens tot mens door nauw contact.

 

Globale epidemiologische situatie

Tussen het opduiken van het virus in september 2012 en juni 2018 werden er wereldwijd al 2229 bevestigde gevallen van MERS-CoV gerapporteerd waaronder 791 overlijdens. (WHO)

 

De meeste gevallen (80%) werden gevonden in Saoedi Arabië. In 2017 en 2018 werden verder ook sporadisch gevallen ontdekt in de Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Qatar, Libanon en Maleisië.

Alle gevallen gerapporteerd buiten het Midden Oosten

 • hadden een recent verblijf in het Midden Oosten in de voorgeschiedenis of
 • waren contacten van patiënten met een bevestigde infectie
   

Risico

In België zijn er tot nu toe nog geen bevestigde MERS-CoV infecties vastgesteld. Er blijft echter steeds een beperkt risico dat iemand na besmetting in het Midden Oosten naar ons land reist. In dat geval zullen de leden van het huishouden en zorgverleners van die patiënt het grootste risico lopen, omwille van de nauwe en herhaaldelijke contacten.

(zie ook ECDC Rapid Risk Assessment 2018)

België beschikt over een procedure voor de aanpak van een mogelijk geval en over de capaciteit om de diagnose te stellen.

Diagnostiek

De diagnostiek wordt uitgevoerd door het Nationaal Referentie Centrum Respiratoire Pathogenen (UZ Leuven). Gelieve voor het opsturen van stalen eerst contact op te nemen met het NRC op nummers 016/341502 of 0475/510158.
 

Maatregelen

U vindt de volledige procedure hier:
 
Reizigers die terugkeren uit het Midden Oosten en respiratoire symptomen ontwikkelen tijdens de reis of in de 14 dagen volgende op de terugkeer, dienen hun arts te raadplegen en de reis te vermelden. 
 
De volgende maatregelen moeten toegepast worden bij elke patiënt die aan de definitie van een mogelijk geval van MERS-CoV (zie onder) voldoet:  
1.  Isoleer de patiënt,
2.  Neem maatregelen om het behandelende en verzorgende personeel te beschermen via de gebruikelijke standaard, “droplet” en “contact” procedures,
3.  Neem zo spoedig mogelijk contact op met de arts infectieziektebestrijding uit uw provincie, van wie u de telefoonnummers hieronder kan vinden. Deze zal samen met u het geval evalueren en over de te nemen maatregelen beslissen.  
 
Telefoonnummers infectieziektebestrijding:

Vlaanderen 

  • Binnen de kantooruren:

https://www.zorg-en-gezondheid.be/contact-infectieziektebestrijding-en-vaccinatie

     • Antwerpen: 03/224.62.06
     • Limburg: 011/74.22.42
     • Oost-Vlaanderen: 09/276.13.70
     • Vlaams-Brabant: 016/66 63 53
     • West-Vlaanderen: 050/24.79.15
  • Buiten de kantooruren: 02/512.93.89

Brussel Hoofdstedelijk Gewest: 0478/77.77.08 of  02/552.01.67

Wallonië (AVIQ): 071/20.51.05

 

Gevalsdefinitie van een mogelijk geval van MERS-CoV infectie 
​​​​
Patiënt die beantwoordt aan volgende klinische EN epidemiologische criteria:

Klinische criteriaacuut respiratoir syndroom met koorts (≥ 38°) en klinische, histopathologische of radiologische aanwijzingen van parenchymale longziekte (pneumonie of  evolutie naar ARDS)*

Epidemiologische criteria:In de 14 dagen voor het begin van de ziekte:

Transit, reis of verblijf in het Arabische schiereiland** of een land waar waar MERS-CoV circuleert onder dromedarissen  of waar zich recent humane infecties  hebben voorgedaan***

of directe epidemiologische link**** met een geconfirmeerd geval terwijl deze ziek was. 

 

* Respiratoire symptomen kunnen afwezig zijn in een immunodeficiënte patiënt en de infectie kan zich uiten onder de vorm van diarree.

** Deze zone omvat Saoedi-Arabië, Qatar, Koeweit, Bahrein, Verenigde Arabische Emiraten, Oman,  Jemen en Jordanië.

*** landen met minstens 1 geconfirmeerde infectie in 2018: Saoedi Arabië, Verenigde Arabische Emiraten en Oman 

**** Een directe epidemiologische link wordt gedefinieerd als:

• Zorg geassocieerde blootstelling:

o verzorging van patiënten met bevestigde MERS-CoV,

o samenwerken met gezondheidswerkers besmet met MERS-CoV,

o bezoek aan of verblijven in de dichte nabijheid van patiënten met bevestigde MERS-CoV

• of nauw contact met een patiënt met bevestigde MERS-CoV:

o Samenwerken in de dichte nabijheid van of samen in een klaslokaal zitten

o Samen reizen (elke vorm van vervoer)

o In hetzelfde huishouden leven  

Gevalsdefinitie van bevestigd geval van MERS-CoV  

Een bevestigd geval betreft een mogelijk geval met laboratoriumbevestiging door
 

• positieve RT-PCR op minstens twee verschillende genoom targets

• één positieve RT-PCR in combinatie met sequencing van een tweede genoom target

• seroconversie in twee stalen met minstens 14 dagen ertussen, aangetoond met een screening assay (ELISA, IFA) en een virus neutralisatie assay

Reisadvies  

Buitenlanse Zaken: Reisadvies Saoedi-Arabië

WHO: Folder voor Hajj pelgrims: Frans Engels Arabisch

 

Last modified: