Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 Virale hemorragische koorts

 Fièvres hémorragiques virales

  

  


​​Epidemiologische situatie

 
1) Ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo (Augustus 2018)
 
Op 1 augustus 2018 kondigde het Ministerie van Volksgezondheid van de DRC de 10de ebola-epidemie aan in de gezondheidszone Mangina op ​30 km van de stad Beni (provincie Noord-Kivu). Het Institut National de Recherche Biomédicale de Kinshasa heeft vier positieve ebolamonsters geïdentificeerd (subtype Zaïre). Deze aankondiging komt één week na de verklaring van het einde van de 9de Ebola-epidemie in de provincie Equateur. 
Deze epidemie is de op één na grootste epidemie van Ebola na de uitbraak van 2014-2016 in West-Afrika.

In totaal, 29 gezondheidszones in drie provincies (Noord-Kivu, Ituri en Zuid-Kivu) hebben bevestigde of waarschijnlijke gevallen van Ebola-virusziekte gemeld. 

Vanaf 17 maart 2020 zijn er geen nieuwe gevallen meer gemeld sinds het geval dat op 17 februari 2020 in Beni is gemeld. Deze patiënt is twee keer negatief getest en is op 3 maart 2020 uit het ziekenhuis ontslagen. De WHO beveelt een 42 dagen durende periode van verscherpte surveillance aan (twee volledige incubatieperioden) na de laatste negatief geteste persoon alvorens het einde van de epidemie aan te kondigen. Als er geen nieuwe gevallen worden gemeld, kan dit op 12 april 2020 gebeuren. De WHO geeft aan dat uitbraken van nieuwe gevallen zowel gedurende deze 42 dagen als daarna een risico blijven vormen.


Toestand op 7 maart 2020: (bron: Présidence de la République , DRC, bijgewerkt 20 maart 2020)

Provinc​ie

Ge​​zondheidszone

​Aantal dagen zonder nieuwe gevallen

Gerapporteerde gevall​en

Bevestigde   gevallen

Waarschijnlijke​ 

gevallen

 

Aantal overlijdens (bevestigde gevallen)​Noord Kivu ​Alimbongo 199​ 6 5 1​ 3 (2)​
​Beni​ 19 730 721 9​ 474 (465)​
​Biena 86 20 19 1​ 13 (12)​
​Butembo 63 ​303 ​295 8 ​361 (353)
​Goma 236 1 ​1 ​0 ​1 (1)
​Kalunguta 69 218 ​198 ​20 ​91 (71)
​Katwa 64 ​677 ​653 24 ​495 (471)
​Kayna 170 29 28​ 1​ 9 (8)​
​Kyondo 176 29​ 25 4​ 19 (15)​
​Lubero 225 33 31 2​ 6 (4)​
Mabalako​ 38 481 463 18​ 352 (334)
Mangurujipa ​234 19 18 1​ 13 (12)​
​Masereka 198 56 50 6​ 23 (17)​
​Musienene 55 86 85 1​ 34 (33)​
Mutwan​ga ​184 32 32 0​ 12 (12)​
​Nyiragongo 218 3 3 ​0 1​ (1)
​Oicha​ 93 65 65 0​ 30 (30)​
​Pinga ​202 1​ 1​ 0​ 0 (0)​
​Vuhovi 208 117 103 14​ 51 (37)​
​Ituri Ariwara​ 250 ​1 ​1 ​0 ​1 (1)
​Bunia 259 ​4 4 4 ​4 (4)
​Komanda 161 66 56 10​ 54 (44)​
​Lolwa 149 6​ 6​ 0​ 1 (1)​
Mambasa​​ 61 86 82 4 31 (27)​​
​Mandima 88 357 347 10​ 176 (166)​
​Nyankunde 146 2 2 0​ 1 (1)​
Rwampara​ 254 8 8 0​ 3 (3)​
​Tchomia 600 2​ 2​ 0​ 2 (2)​
​Zuid-Kivu Mwenga​ ​192 6​ 6​ 0​ 3 (3)​

 

 


Totaal

 

3 444

3 310

134

2 264 (2 130)

 

 

Aantal gevaccineerden sinds 8 august 2018 (rVSV-ZEBO): 301 585

Aantal gevaccineerden sinds 14 november 2019 (Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo): 20 339

Aantal gevallen bij gezondheidspersoneel (aantal overlijdens): 167 (41)

Aantal genezen personen: 1 169

Aantal personen opgenomen in een ebola centrum: 0 (sinds 3 maart 2020)

Aantal onderzochte personen: 323

De gezondheidszone Mangina bevindt zich in een conflictgebied. De provincie Noord-Kivu herbergt een miljoen ontheemden en grenst aan Rwanda en Oeganda.
 
Update WHO 17 juli 2019

Op 17 juli 2019 verklaarde de Directeur van de WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dat de ebola uitbraak in de Democratische Republiek Congo een noodsituatie voor de volksgezondheid is geworden met internationale draagwijdte.

Met dit bericht wil de WHO, 3 dagen na een eerste geval van ebola in Goma en 3 weken na de identificatie van een geïmporteerd geval in Oeganda, internationale hulp mobiliseren om de epidemie tegen te gaan.

Door het erkennen van deze toenemende noodsituatie zal de mobilisatie van middelen en humanitaire hulp worden opgedreven om antwoord te kunnen bieden aan de ebola-uitbraak. Het risico op verspreiding van het ebola-virus blijft echter ongewijzigd. Namelijk een heel hoog risico in Congo , zowel nationaal als regionaal, maar een zwak risico in België en wereldwijd.

Er is reden tot bezorgdheid in verband met het recente geval in Goma gezien het een provinciale hoofdstad is van ongeveer 2 miljoen inwoners dichtbij de grens van Rwanda en een luchthaven heeft met internationale vluchten.​

Rapid Risk Assesment (ECDC)

Op 7 augustus 2019 heeft het ECDC een nieuwe Rapid Risk Assesment​ gepubliceerd.
 
 

Epidemiologische opvolging van de huidige epidemie in de DRC: WGO - Présidence de la République (> 3/11/2019)​Ministerie van Volksgezondheid, DRC (< 02/08/2019)

Meer informatie over Ebola : Klik hier​
 


  

2) Ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo (April-juli 2018)

Op 24 juli 2018 heeft het ministerie van Volksgezondheid van de DRC het einde van de ebolavirusepidemie in de provincie Equateur aangekondigd.


Sinds 4 april zijn de eerste gevallen van Ebola verschenen in het dorp Ikoko-Impenge van de gezondheidszone van Bikoro in de provincie Equateur. Het Institut National de Recherche Biomédicale van Kinshasa heeft twee positieve afnames van Ebola type Zaire bevestigd. De epidemie is op 8 mei officieel door de WGO uitgeroepen.


Tussen 5 april en 2 juni 2018, waren er 54 gevallen van Ebola, waarvan 7 onder het gezondheidspersoneel. Het aantal dodelijke slachtoffers bedroeg 61% (33 doden, waarvan 2 onder het gezondheidspersoneel). In deze periode werden 850 contacten opgevolgd, 11 278 huishoudens bezocht en 3 481 mensen gevaccineerd.


Toestand op 24 juli 2018 (bron WGO)

Gezondheidszone

Gerapporteerde gevallen

Mogelijke gevallen

Waarschijnlijke gevallen

Bevestigde gevallen

Aantal overlijdens (bevestigde gevallen)

Letaliteit

Aantal gevallen bij gezondheidspersoneel (overlijdens)

Bikoro​

21

0

 11

10

18 (7)Iboko

29

5

24 

12 (7)

 

 

Wangata

4

 3 (3)

 

 

Total

54

0

16

38

33 (17)

61%

7 (2)

 

Aantal gevaccineerden sinds 21 mei 2018 (rVSV-ZEBO): 3.481


Dit is de 9de ebola-epidemie in de DRC sinds de ontdekking van het virus in 1976 en ook de 4de episode in de provincie Equateur (1976, 1977, 2014), met 66 patienten gedurende de laatste episode in 2014 (Letaliteit: 74%). De meest recente ebola-epidemie in de DRC vond plaats in mei 2017 in de provincie Bas Uele, met 8 gevallen (5 bevestigde en 3 waarschijnlijke gevallen) en een letaliteit van 50% (4 overleden).

 

Epidemiologische opvolging van de huidige epidemie in de DRC: WGO
3) Ebola epidemie in West Afrika (2016-2018)


Na een epidemie van bijna 2 jaar, met een laatste opflakkering in maart 2016, kondigde de WGO het einde van transmissie van het Ebola virus aan in de 3 getroffen landen (Guinee, Liberia en Sierra Leone). De publicatie van updates over de epidemiologische situatie werd dan ook stop gezet op 9 juni 2016, en zal terug worden hervat bij een nieuwe situatie.

Landen met een hoge lokale transmissie (data tot 02/06/2016)

Land

Start

Aantal gevallen

Aantal overlijdens

Letaliteit

Ebola vrij op

Guinee-Conakry 

Maart 2014

3 811

2 543

67%

01 juni 2016

Liberia 

April 2014

10 675

4 809

45%

09 juni 2016

Sierra Leone 

 

Mei 2014

14 124

3 956

28%

17 maart 2016

Totaal 

 

28 616

11 310

 

 

Voor meer informatie over het West Afrika epidemie 2014-2016: WGO

 

 

​ 

 
 ​��​​​​​​���​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​11​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Situation épidémiologique

 1) Epidémie d'Ebola en République Démocratique du Congo (août 2018, en cours)​
 
Le 1er août 2018, le Ministère de la Santé de la RDC déclare la 10ème épidémie d'Ebola dans la zone de santé de Mangina à 30 km de la ville de Béni (province du Nord Kivu). Quatre échantillons positifs au virus Ebola Zaïre ont été mis en évidence par l'Institut National de Recherche Biomédicale de Kinshasa. Cette annonce arrive une semaine après la déclaration de la fin de la 9ème épidémie d'Ebola en province d'Equateur.

Cette épidémie est la deuxième plus grande épidémie d'Ebola après celle de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest.

Au total, 29 zones sanitaires dans 3 provinces (Nord Kivu, Ituri et Sud-Kivu) ont signalé des cas confirmés ou probables de maladie à virus Ebola. 

Au 17 mars 2020, aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le cas signalé à Beni le 17 février 2020. Ce cas s'est révélé négatif à deux reprises et a pu sortir de l'hôpital le 3 mars 2020. L'OMS recommande une période de 42 jours de surveillance renforcée (deux périodes d'incubation complètes) après que la dernière personne se soit révélée négative avant de déclarer la fin de l'épidémie. Si aucun nouveau cas n'est signalé, ce pourrait être le 12 avril 2020. L'OMS déclare que les flambées de nouveaux cas restent un risque, tant pendant cette période de 42 jours qu'après.

 

Situation au 7 mars 2020 (source : Présidence de la République, RDC, mise à jour le 20 mars 2020)

 

Provi​nce

Zones ​de sant​é​​

​Nbre de jours sans nouveau cas notifié

Nbre de cas reportés

Nbre de cas confirmés

Nbre de cas probables

Nbre de décès (cas confirmé)

 


​Nord Kivu ​Alimbongo 199​ 6 5 1 3 (2)​
​Béni 19 730 721 9 474 (465)​
​Biéna 86 20​ 19 1​ 13 (12)​
​Butembo 63 303 295 8​ 361 (353)​
​Goma 236 1 1​ ​0 1 (1)​
​Kalunguta 69​ 218 198 20​ 91 (71)​
​Katwa 64 677 653 24​ 495 (471)​
​Kayna 170 29 28​ 1​ 9 (8)​
​Kyondo 176 29 25 4​ 19 (15)​
​Lubero 225 33 31 2​ 6 (4)​
​Mabalako 38 481 463 18​ 352 (334)​
​Mangurujipa ​234 19 18 1​ 13 (12)​

Masereka 198​ 56 50 6 23 (17)
​Musienene 55 86 85 1​ 34 (33)​
​Mutwanga 184 32 32 0 12 (12)​
​Nyiragongo 218​ 3​ 3 ​0 1​ (1)
​Oicha 93​ 65 65 0​ 30 (30)​

​Pinga ​202 1​ 1​ 0​ 0 (0)​
​Vuhovi 208 117 103 14​ 51 (37)​

​​
​Ituri​ ​Ariwara 250​ ​1 1 0 ​1 (1)
Bunia​ 259 4 4​ 4​ 4 (4)​
​Komanda 161​ 66 56 10​ 54 (44)​
​Lolwa 149 6​ 6​ 0​ 1 (1)​
​Mambasa 61 86 82 4 31 (27)
​Mandima 88 357 347 10​ 176 (166)
​Nyankunde 146​ 2 2​ 0​ 1 (1)​
​Rwampara 254​ 8 8 0​ 3 (3)​
​Tchomia 600 2​ 2​ 0​ 2 (2)​
​Sud-Kivu Mwenga​ 192 6​ 6​ 0​ 3 (3)​​

 


Total

 ​

 3 444

3 310

134 

2 264 (2 130) 

  
​​Nombre de personnes vaccinées depuis le 8 août 2018 (rVSV-ZEBO) : 301 585
Nombre de personnes vaccinées depuis le 14 novembre 2019 (Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo) :  20 339
Nombre de cas parmi le personnel de santé (nombre de décès) : ​167 (41) 
Nombre de personnes guéries : 1 169
Nombre d​e personnes hospitalisées : 0 (depuis le 3 mars 2020)
Nombre de personnes en cours d'investigation : 323

La zone de santé de Mangina se trouve dans une zone de conflit. La province du Nord Kivu connait un million de personnes déplacées et touche les frontières du Rwanda et de l'Ouganda.
 

Update OMS - 17 juillet 2019

En date du 17 juillet 2019, le Directeur général de l’OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, déclaré que la flambée de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC) constitue une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).​

Trois jours après l’apparition d’un premier cas à Goma, et trois semaines après l’identification de cas importés en Ouganda, par cette annonce, l’OMS souhaite mobiliser l’aide internationale pour faire face à l’épidémie. 

Dans ce contexte, l’augmentation du niveau d'urgence permettra, entre autre, la mobilisation de ressources et l’intensification de l’action à l’échelle du système humanitaire en vue de soutenir la riposte face à la maladie à virus Ebola. Cependant, en ce qui concerne le risque de propagation, celui-ci reste inchangé : très élevé aux niveaux national (RDC) et régional mais reste faible pour la Belgique et au niveau mondial. 

Le cas récent à Goma est une source de préoccupation, car la ville est une capitale de province de près de deux millions d’habitants à la frontière avec le Rwanda et dotée d'un aéroport desservant des vols internationaux.


Mises à jour de l’épidémie 2018-2019 en RDC : OMS - Présidence de la RDC ( > 3/11/2019)​Ministère de la santé, RDC (< 02/08/2019)

Pour plus d'information sur Ebola : cliquez ici​

2) Epidémie d’Ebola en République Démocratique du Congo (avril à juillet 2018)

Le 24 juillet 2018, le Ministère de la Santé de la RDC a déclaré la fin de l'épidémie du virus Ebola dans la province d'Equateur.

A partir du 4 avril, les premiers cas d’Ebola sont apparus dans le village Ikoko-Impenge dans la zone de santé de Bikoro dans la province d’Equateur. Deux échantillons positifs au virus Ebola Zaïre ont été mis en évidence par l’Institut National de Recherche Biomédicale de Kinshasa. L’épidémie est officiellement déclarée par l'OMS le 8 mai.

Entre le 5 avril et le 2 juin 2018, il y a eu 54 cas d'Ebola, dont 7 cas parmi le personnel de santé. Le taux de létalité a atteint 61% (33 décès, dont 2 décès parmi le personnel de santé). Durant cette période, 850 contacts ont été surveillés, 11 278 ménages visités et 3 481 personnes vaccinées.

Situation au 24 juillet 2018 (Source OMS)

Zone de santé

Nbre de cas reportés

Nbre de cas suspectés

Nbre de cas probables

Nbre de cas confirmés

Décès (cas confirmés)

Létalité

Nbre de cas parmi le personnel de santé (décès)

Bikoro

21

0​

11

10

18 (7)

 

Iboko

29

0

5

24

12 (7) 

 

 

Wangata

4

0

0

4

3 (3)

 

Total

54

0

16

38

33 (17)

61%

7 (2) 

 
 Nombre de personnes vaccinées depuis le 21 mai 2018 (rVSV-ZEBO) : 3 481.
Ceci est la 9ème épidémie d'Ebola en RDC depuis la découverte du virus en 1976 et la 4ème épidémie dans la province d’Equateur (1976, 1977, 2014), dont la dernière a touché 66 personnes (létalité 74%). L’épidémie d’Ebola la plus récente en RDC a eu lieu en mai 2017 dans la province Bas Uele avec 8 cas dont 5 confirmés et 3 probables. Quatre personnes sont décédées (létalité 50%).
  
Mises à jour de l’épidémie 2018 en RDC : OMS

 

  
 

3) Epidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest (2014-2016)

Après près de 2 années d’épidémie de la maladie à virus d’Ebola, avec une dernière résurgence en mars 2016, l’OMS a annoncé la fin de la transmission de la maladie dans les 3 pays touchés (Guinée, Libéria, Sierra Leone). Les mises à jour des informations sur ce site sont donc interrompues le 9 juin 2016, jusqu’à la survenue d’un nouvel événement.
 
Pays à haute transmission (données jusqu'au 02/06/2016) 
 
 

Pays

Début

Nbre de cas

Décès

Létalité

Fin de la transmission déclarée le

Guinée-Conakry 

Mars 2014

3811

2543

67%

01/06/2016

Libéria 

Avril 2014

10675

4809

45%

09/06/2016

Sierra Leone 

 

Mai 2014

14 124

3 956

28%

17/03/2016

Total 

 

28 616

11 310

 

 
Plus d’informations sur l’épidémie 2014-2016 en Afrique de l’Ouest : OMS

 

 
 
 


 
 
 

​​​​

Last modified: