Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 2019-nCoV - Procedures

 2019-nCoV - Procédures

  2019-nCoV

  

 ​

 (deze procedures kunnen regelmatig aangepast worden, in functie van de epidemiologische situatie)


 
  Huisartsen

​​
P
rocedure voor patiënt met verdenking van COVID-19 infectie (versie van 29/03/2020) 
COVID-19_procedure_GP_NL.pdf

 

Procedure met de maatregelen voor contacten

(versie van 13/03/2020)
COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
Procedure voor de ambulante zorgverstrekking in een privé praktijk (versie van 18/03/2020)

Procedure voor de afname en het opsturen van een nasopharyngeaal staal (versie van 05/03/2020):
COVID19_procedure_sampling_NL.pdf


Mededeling nationale raad van de Orde der artsen ivm uitzonderlijke maatregelen:

Verantwoord voorschrijfgedrag in het kader van thuisbehandeling van patiënten met mogelijke of bevestigde COVID-19.

 
  Ziekenhuizen en specialisten
 

P
rocedure voor patiënt met verdenking van COVID-19 infectie 
(versie van 29/03/2020): 
COVID-19_procedure_hospitals_NL.pdf


Procedure met de maatregelen voor contacten

(versie van 13/03/2020)
COVID-19_procedure_contact_NL.pdf ​

​​

Aanbevelingen voor kinderartsen in de ambulante praktijk​ 

(versie van 13/03/2020):
COVID-19_procedure_paeds_NL.pdf

FAQ ivm de pediatrische populatie [door de COVID-19 Belgian Pediatric Task Force]​​​
 
Procedure voor de afname en het opsturen van een nasopharyngeaal staal (versie van 05/03/2020):
 

Ambulanciers: Procedure voor patiënt met verdenking van COVID-19 infectie (versie van 11/03/2020):
COVID-19_procedure_ambulanciers_NL.pdf​

Behandeling van gehospitaliseerde patienten (versie van 24/03/2020):
COVID-19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf​
 

 
 

  
​  Laboratoria
  

  Lijst van laboratoria met moleculair diagnostiek voor COVID-19 (versie van 27/03/2020):
  Procedure voor de afname en het opsturen van een nasopharyngeaal staal(versie van 05/03/2020):​
  Richtlijn biologische veiligheid voor diagnostiek en onderzoek (inzake SARS-CoV-2):

   Aanvraagformulier voor diagnostische test bij het nationale referentie centrum:   
​​   Gelieve voor het opsturen van stalen eerst contact op te nemen met het NRC op de nummers 016/34.40.06 of 0475/51.01.58. ​

    Erkenningsprocedure COVID-19 moleculaire diagnostiek voor medische laboratoria:


  
  Andere gezondheidswerkers


  Procedure voor thuisverpleegkundigen (versie van 13/03/2020):​


 Omzendbrief voor thuisverpleegkundigen [opgesteld door het Kabinet van minister Maggie De Block]

 COVID-19_Thuisverpleegkundigen_NL.pdf​

  Procedure voor kinesitherapeuten in de ambulante praktijk (versie van 13/03/2020):
COVID-19_procedure_physiotherapist_NL.pdf​

 Advies voor tandartsen�� (versie van 24/03/2020):
 COVID19_procedure_dentists_NL.pdf​

 Advies orthodontische en parodontale praktijkvoering m.b.t. COVID-19 [Vanuit de BUOS en BSP]

 Aanbevelingen voor de apotheek en apothekers [Vanuit de APB]

Procedure voor de podologen [Vanuit de BVP]
 
 Richtlijn met betrekking tot het COVID-19 en de rol van de psychologen [Vanuit de VVKP]
https://vvkp.be/update-coronavirus-covid-19-implicaties-en-rol-voor-de-praktijk-van-psychologen

Aanbevelingen voor de dermatologen: Consultaties buiten het ziekenhuis: 

Procedure voor audiologen [Vanuit Ucba-Ceupa]

Procedure voor vroedvrouwen, met aandacht voor 1e lijn [Vanuit VBOV]

  
  Andere informatie

 

​Aanbeveling voor residentiële collectiviteiten​ (gevangenissen, opvangcentra...) 
(versie van 16/03/2020):

​Procedure voor het beheer van een overlijden van een patiënt met COVID-19 (versie van 21/03/2020):

Procedure voor de ambulante zorgverstrekking in een privé praktijk (versie van 18/03/2020)

Patiënten: Algemene basishygiëne maatregelen  (versie van 19/03/2020):
COVID-19_procedure_hygiene_NL.pdf

Pati​ents: General basic hygiene measures


Communicatie over advies van de HGR en aanbevelingen van de RMG over het gebruik van mondmaskers (versie van 21/03/2020):


 ​​​​​​​​

​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
> Hôpitaux et spécialistes
> Laboratoire
> Autres professionels de la santé
> Autres​

 (ces procédures sont susceptibles d'être adaptées régulièrement ​en fonction de la situation épidémiologique) ​​

 
  
  Médecins généralistes
 
 
 Procédure pour patient suspect pour infection à 
COVID-19
(version du 29/03/2020):​

 Procédures avec les mesures pour les contacts (version du 13/03/2020): 


 
Procédure pour réaliser un prélèvement nasopharyngé et envoi au laboratoire (version du 05/03/2020)
COVID19_procedure_sampling_FR.pdf


Procédure pour les soins ambulatoires dans un cabinet privé ​(version du 18/03/2020):
 
 Médecins généralistes - Poster :

Communication​ conseil national de l’Ordre des médecins concernant les mesures exceptionnelles​ :

Prescription prudente dans le cadre de la prise en charge à domicile des patients COVID-19 possibles ou confirmés. 
  Hôpitaux et spécialistes
  

 Procédure pour patient suspect pour infection à COVID-19 (version du 29/03/2020)​:

 Procédures avec les mesures pour les contacts (version du 13/03/2020): 
  
 Recommandations pour les pédiatres en pratique ambulatoire (version du 13/03/2020):

FAQ pour la population pédiatrique [par la COVID-19 Belgian Pediatric Task Force]​​
 ​
 Procédure pour réaliser un prélèvement nasopharyngé et envoi au laboratoire (version du 05/03/2020):
 Ambulanciers : Procédure pour patient suspect pour infection à COVID-19 (version du 11/03/2020):

 Traitement des patients hospitalisés (version du 24/03/2020):

 Optimalisation de la consommation des composants sanguins (COVID-19)​:


 
  Laboratoire
  
 

Liste des laboratoires proposant des diagnostics moléculaires pour le COVID-19 (version du 27/03/2020):​
COVID-19_Diagnostic_Labs_FR.pdf

Procédure pour réaliser un prélèvement nasopharyngé et envoi au laboratoire : 

 Lignes directrices de sécurité biologique pour le diagnostic et la recherche (concernant SARS-CoV-2)

 Formulaire de demande de tests diagnostiques auprès du centre national de référence : 
  Avant l'envoi d'échantillons, veuillez d'abord informer le CNR au 016/34.40.06 ou au 0475/51.01.58
 Procédure de reconnaissance COVID-19 diagnostic moléculaire pour des laboratoires médicaux :

 


  
 Autres professionels de la santé
 ​


Procédure pour les kinésithérapeutes​ en pratique ambulatoire (version 13/03/2020): ​

Procédure pour les infirmiers à domicile (version 13/03/2020):

Communiqué pour infirmièrs à domicile [rédigé par le Cabinet de la ministre Maggie De Block] 

Conseils pour les dentistes (version 24/03/2020):​

Conseils sur la pratique de l’orthodontie de la parodontologie en ce qui concerne le COVID-19 [rédigé par BUOS et BSP]​​

Recommandations pour les pharmacies et pharmaciens [rédigé par APB] 

Procédure pour les podologues [rédigé par ABP]

Directive concernant le COVID-19 et la fonction des psychologues [rédigé par l'UPPCF]

     https://b33ee0ff-0e8e-4cc5-86ed-601393f58cde.filesusr.com/ugd/9eb562_6b4b377ef08d4fdd8f4f19b2e9e90a36.pdf


Instructions pour les dermatologues: Consultations extra-hospitalières :

Procédure pour les audiciens [rédigé par Ucba-Ceupa]

  
  Autres informations 


 
Procedure pour la prise en charge du décès d’un patient atteint du COVID-19 (version 21/03/2020):

Recommandations pour les populations en collectivités résidentielles (prisons, centres d'accueil...)(version 16/03/2020):​​

Procédure pour les soins ambulatoires dans un cabinet privé ​(version du 18/03/2020)​:

Patients et leur entourage: Mesures générales d’hygiène de base :(version 19/03/2020):​​
 
Patients : General basic hygiene measures

Patients - Affiche :

Communication au sujet de l’avis de CSS et des consignes du Risk Management Group sur l’utilisation des masques (version 21/03/2020):

 

 
​​​​​​​​​

Last modified: