Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 Influenza

 Influenza

 Influenza

  

Resultaten surveillance van griep en griepaal syndroom in België

Wekelijks bulletin

Opgelet! Onderstaande grafieken gaan over griepachtige klachten. Deze kunnen ook veroorzaakt worden door andere kiemen dan het influenza virus.
 
Raadplegingen bij de huisarts omwille van griepklachten (uitgedrukt als wekelijks aantal raadplegingen voor nieuwe gevallen per 100000 inwoners)

 
 
 
 
 


 
 


 
 

Resultaten griepsurveillance in Europa

 
 

Griep en het influenzavirus

 
Influenza virussen zijn RNA virussen behorende tot de familie Orthomyxoviridae en zijn opgedeeld in 3 verschillende types (influenza A, influenza B en influenza C).
Influenzavirussen worden overgedragen door de lucht via infectieuze druppels en direct contact.  Mensen met griep zijn reeds besmettelijk van 1 dag voor het verschijnen van symptomen tot 5-7 dagen erna (ref) De incubatietijd bedraagt 0,5 tot 1,5 dagen (ref).
 
Influenzavirussen veroorzaken influenza of griep, een aandoening die wordt gekenmerkt door het plots opzetten van koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoest, keelpijn, rhinitis. Soms zijn ook buikpijn, overgeven, misselijkheid en diarree geassocieerd met  influenza infectie.
 
Het influenza virus is wereldwijd een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. Gemiddeld wordt globaal jaarlijks 5 tot 10% van de volwassenen en 20% tot 30% van de kinderen besmet met influenza, met als resultaat 3-5 miljoen gevallen van ernstige ziekte en 1 miljoen overlijdens per jaar (ref 1;ref 2). Vooral bij jonge kinderen, bejaarden en specifieke risicogroepen (b.v.b. hoogzwangere vrouwen, mensen met chronische ziekte of immunodeficiëntie)  is er kans op ernstige verwikkelingen (ref)
 
Jaarlijks doet zich een epidemie voor, gewoonlijk tijdens de winter. Sinds 1918 is er bovendien vier keer een nieuw influenza virus opgedoken dat een pandemie veroorzaakte. De ernst van de epidemieën en pandemieën is enerzijds afhankelijk van kenmerken van het circulerend virus en anderzijds afhankelijk van de kwetsbaarheid van de getroffen populatie.
 

Organisatie van de griepsurveillance in België

Omdat griep jaarlijks een hoge tol aan morbiditeit en mortaliteit eist, een belangrijke maatschappelijke impact kan hebben en door vaccinatie enigszins vermijdbaar is, werd zowel op nationaal als op Europees vlak een uitgebreid surveillancesysteem voor influenza uitgebouwd.
 
Sciensano werd in 2006 door het Interministrieel Influenza Comité verantwoordelijk gesteld voor het uitvoeren van alle surveillance activiteiten inzake influenza in België. De internationale surveillance wordt gecoördineerd door ECDC en WHO.
 
Naast epidemiologisch onderzoek omvatten de nationale surveillance activiteiten ook virologisch onderzoek van ernstige griepgevallen. Het epidemiologisch onderzoek wordt uitgevoerd door de eenheid Epidemiologie van infectieziekten en Gezondheidszorgonderzoek binnen de Directie Epidemiologie en Volksgezondheid. Het virologisch onderzoek wordt gevoerd door het virologisch laboratorium van Sciensano, dat erkend is als nationaal referentiecentrum (NRC) voor influenza.
 
 
De surveillance geeft informatie over:
 • duur en intensiteit van de jaarlijkse epidemie van seizoensgriep
 • circulerende virussen (typering en antigene en genetische karakterisatie)
 • impact  en ernst
 • resistentie tegen antivirale middelen
 • vaccinale effectiviteit
 

Gegevensbronnen

Het voorkomen van griep in ons land wordt opgevolgd door middel van informatie afkomstig uit verschillende bronnen.

NRC Influenza

Het influenzalaboratorium van Sciensano is reeds sinds 1977 actief en werd in 2010 officieel erkend als het Nationale Referentiecentrum (NRC) voor Influenza. Het NRC influenza test klinische stalen afkomstig die enerzijds verzameld worden in het kader van de surveillance van griepaal syndroom door het netwerk van huisartsenpeilpraktijken en de surveillance van ernstige acute respiratoire infecties door een netwerk van peilziekenhuizen (SARI) , en anderzijds stalen die verzameld worden buiten de context van surveillance. Deze laatste stalen worden afgenomen bij patiënten met een ernstig griepaal syndroom die bepaalde specifieke kenmerken vertonen (ARDS, extracorporele membraan oxygenatie, overlijden, vermoeden van resistentie tegen antivirale middelen en bij een terugkeer uit het buitenland).
Website van het NRC Influenza
 

Netwerk van huisartsenpeilpraktijken

Het peilnetwerk van huisartsen registreert sinds 2007 continu de consultaties bij de huisarts voor griepaal syndroom en acute luchtweginfecties. Voor elke episode worden leeftijdsgroep, vaccinatiestatus, uitkomst en hospitalisatie genoteerd. Dit verloopt in nauwe samenwerking met het NRC influenza, dat voor een (willekeurige) subgroep van de geregistreerde gevallen een klinisch staal microbiologisch onderzoekt op influenza. Bij deze subgroep worden eveneens bijkomende klinische gegevens geregistreerd (symptomen, risicofactoren en co-morbiditeit, vaccinatie, behandeling en indicatoren van ernst).
 

Netwerk van peilziekenhuizen

Een peilnetwerk van 6 ziekenhuizen registreert sinds het respiratoir seizoen 2011-2012 alle episodes van ernstige acute respiratoire infecties (SARI) die plaatsvinden in de periode van verhoogde griepactiviteit. De registratie start wanneer de eerste tekenen van circulatie van influenzavirussen worden gedetecteerd door de NRC  Influenza en stopt 3 weken nadat de incidentie van griepaal syndroom (geregistreerd door het netwerk van huisartsenpeilpraktijken) terug onder de epidemische drempel valt. Het gaat om 6 ziekenhuizen met hoge ICU activiteit. Voor elke episode worden tijdens het ziekenhuisverblijf verschillende parameters geregistreerd over demografische kenmerken van de patiënt, symptomen, risicofactoren en co-morbiditeit, vaccinatie, behandeling, ernst en uitkomst. Naast deze registratie van klinische gegevens, wordt bij elke patiënt ook een nasopharyngeaal staal afgenomen dat op influenza getest wordt door het NRC influenza. 
 

Netwerk van peillaboratoria

Sinds 1983 coördineert Sciensano een peilnetwerk van laboratoria voor microbiologie die op vrijwillige basis de microbiologische diagnoses van 36 pathogenen registreren. Het netwerk registreert sedert 1996 alle positieve testen voor influenza.
 
 

Wanneer is er een griepepidemie?

De epidemische drempel is het minimum aantal huisartsconsultaties voor griepachtige klachten per 100.000 inwoners per week dat nodig is om officieel van een epidemie te kunnen spreken.
 
 
De epidemie begint van zodra de epidemische drempel twee weken na elkaar bereikt/overschreden wordt in het netwerk van huisartsenpeilpraktijken en er minstens 20% van de door Sciensano geanalyseerde virale stalen positief zijn voor het griepvirus. De epidemie eindigt op het moment dat het aantal huisartsconsultaties omwille van griepklachten terug onder de epidemische drempel duikt.
 

De overdracht van griep inperken

 

Iedereen kan de overdracht van griep helpen inperken. Volg ook het onderstaande basisadvies:

 

 • Raadpleeg zo snel mogelijk uw huisarts als u griepsymptomen heeft en volg zijn/haar aanbevelingen
 • Blijf thuis en vermijd zoveel mogelijk overbodig contact om de verspreiding van de ziekte te voorkomen
 • Was uw handen goed en frequent met water en zeep
 • Hoest bij voorkeur in een papieren zakdoek en werp hem na gebruik meteen weg; hoest tegen uw arm -niet in uw handen- als u geen zakdoek heeft.
 • Griep is een virusinfectie, antibiotica hebben in dit geval geen nut!  (www.gebruikantibioticacorrect.be)​

 

Aanbevelingen vaccinatie

De Hoge Gezondheidsraad, een wetenschappelijk adviesorgaan van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, formuleert jaarlijks de risicogroepen voor griep en de aanbevelingen voor het vaccin.

 

Het griepvaccin wordt idealiter tussen midden oktober en midden november toegediend. Zolang het virus nog niet massaal circuleert, is het opportuun om zich nog steeds te laten vaccineren. De griepprik biedt immers bescherming binnen een termijn van 10 - 15 dagen volgend op de injectie.

  

Het WIV raadt risicopersonen die nog niet zijn gevaccineerd aan om alsnog contact op te nemen met hun huisarts, die hun individuele situatie zal beoordelen. Het gaat vooral om:

 

·          Personen van 65 jaar en ouder

 

·          zwangere vrouwen vanaf het 2e trimester van hun zwangerschap

 

·          personen met een chronische ziekte

 

·          verzorgend personeel​


 

Samens���telling vaccin

De samenstelling van de griepvaccins wordt elk jaar aangepast op basis van de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). De quadrivalente vaccins voor het griepseizoen 2019-2020 bevatten de virale stammen die vorige winter het meest in omloop waren, omdat de kans groot is dat zij ook dit jaar aanwezig zullen zijn.

Dit seizoen bevat het quadrivalente vaccin de volgende virussen:

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 
 • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)​
 • B/Washington/02/2019  (B/Victoria lineage)
 • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata/16/88 lineage)​

Publicaties

Rapporten

Influenza 2018-2019 End of Season_NL.pdfInfluenza 2018-2019 End of Season_NL.pdf

National Influenza Centre Belgium 2017-2018.pdfNational Influenza Centre Belgium 2017-2018.pdf

Influenza 2017-2018 End of Season_NL.pdfInfluenza 2017-2018 End of Season_NL.pdf

National Influenza Centre Belgium 2016-2017.pdfNational Influenza Centre Belgium 2016-2017.pdf

End of season 2016-2017.pdfEnd of season 2016-2017.pdf

National Influenza Centre Belgium 2015-2016.pdfNational Influenza Centre Belgium 2015-2016.pdf

End of season-2015_2016.pdfEnd of season-2015_2016.pdf

National Influenza Centre Belgium 2014-2015.pdfNational Influenza Centre Belgium 2014-2015.pdf

End of season-2014-2015.pdfEnd of season-2014-2015.pdf

National Influenza Centre Belgium 2013-2014.pdfNational Influenza Centre Belgium 2013-2014.pdf

End of season-2013_2014.pdfEnd of season-2013_2014.pdf

Rapport_SARI_2013_NL.pdfRapport_SARI_2013_NL.pdf

National Influenza Centre Belgium_2012-2013.pdfNational Influenza Centre Belgium_2012-2013.pdf

End of season-2012_2013.pdfEnd of season-2012_2013.pdf

National Influenza Centre Belgium_2011-2012.pdfNational Influenza Centre Belgium_2011-2012.pdf

End of season-2011_2012.pdfEnd of season-2011_2012.pdf

FLU 2009-2010 NL.pdfPandemie_2009.pdf

 

 

Artikels 

 • Michiels B, Nguyen VK, Coenen S, Ryckebosch P, Bossuyt N, Hens N. Influenza epidemic surveillance and prediction based on electronic health record data from an out-of-hours general practitioner cooperative: model development and validation on 2003-2015 data. BMC Infect Dis. 2017 Jan 18;17(1):84.
 • Broberg E, Hungnes O, Schweiger B, Prosenc K, Daniels R, Guiomar R, Ikonen N,  Kossyvakis A, Pozo F, Puzelli S, Thomas I, Waters A, Wiman Å, Meijer A. Improving influenza virological surveillance in Europe: strain-based reporting of antigenic and genetic characterisation data, 11 European countries, influenza season 2013/14. Euro Surveill. 2016 Oct 13;21(41).
 • Hombrouck A, Sabbe M, Van Casteren V, Wuillaume F, Hue D, Reynders M, Gérard C, Brochier B, Van Eldere J, Van Ranst M, Thomas I. Viral aetiology of influenza-like illness in Belgium during the influenza A(H1N1)2009 pandemic. Eur  J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 Jun;31(6):999-1007.
 • Michiels B, Thomas I, Van Royen P, Coenen S. Clinical prediction rules combining signs, symptoms and epidemiological context to distinguish influenza from influenza-like illnesses in primary care: a cross sectional study. BMC Fam Pract. 2011 Feb 9;12:4.
 • Van Casteren V, Mertens K, Antoine J, Wanyama S, Thomas I, Bossuyt N. Clinical surveillance of the Influenza A(H1N1)2009 pandemic through the Network of Sentinel General Practitioners. Archives of Public Health 2010 Oct 1;68(2):62-7.
 • Gérard C, Brochier B, Quoilin S, Wuillaume F, Van Casteren V, Thomas I. Virological surveillance of the influenza A(H1N1)2009 pandemic: the role of the belgian national influenza centre. Archives of Public Health. 2010;68(2):68-75.
 • Gutiérrez I, Litzroth A, Hammadi S, Van Oyen H, Gerard C, Robesyn E, Bots J, Faidherbe MT, Wuillaume F. Community transmission of influenza A (H1N1)v virus at a rock festival in Belgium, 2-5 July 2009. Euro Surveill. 2009 Aug 6;14(31).
 • Thomas I, Gérard C, Wuillaume F, Van Casteren V, Brochier B. [Virologic surveillance of influenza, and of influenza A/H1N1 in particular, in Belgium]. Bull Mem Acad R Med Belg. 2009;164(10):268-74.
 • Quoilin S, Thomas I, Gérard C, Maes S, Haucotte G, Gerard M, Van Laethem Y, Snacken R, Hanquet G, Brochier B, Robesyn E. Management of potential human cases of influenza A/H5N1: lessons from Belgium. Euro Surveill. 2006 Jan 26;11(1)
 • Van Borm S, Thomas I, Hanquet G, Lambrecht B, Boschmans M, Dupont G, Decaestecker M, Snacken R, van den Berg T. Highly pathogenic H5N1 influenza virus in smuggled Thai eagles, Belgium. Emerg Infect Dis. 2005 May;11(5):702-5
 

Contactpersonen

Epidemiologische gegevens
Melissa Vermeulen: melissa.vermeulen@sciensano.be
Robrecht De Schreye: robrecht.deschreye@sciensano.be
Sarah Moreels: sarah.moreels@sciensano.be
Virologische gegevens:
Isabelle Thomas: isabelle.thomas@sciensano.be 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
sultats de la surveillance de la grippe et du syndrome grippal en Belgique

​Attention! Les graphiques ci-dessous portent sur les symptômes de la grippe. Ceux-ci peuvent également être causés par des germes autres que le virus influenza.

 
Consultations chez le médecin généraliste pour les symptômes de la grippe (exprimées en consultations hebdomadaires pour les nouveaux cas pour 100000 habitants)

 
 
 


 
 


Résultats de la surveillance de la grippe en Europe

 

La grippe et le virus influenza

Les virus influenza sont des virus à ARN, subdivisés en trois types différents (influenza A, influenza B et influenza C). Ce sont principalement les types a et B qui ont une importance clinique chez l���homme. 
 
Les virus influenza se transmettent par l’air, via des gouttelettes infectieuses, et par contact direct. Les personnes gripp��es sont déjà contagieuses 1 jour avant l��apparition des symptômes et le restent jusqu’à 5-7 jours par après (ref). Le temps d’incubation varie de 0,5 à 1,5 jour (réf).
 
Les virus influenza sont responsables de l'influenza ou la grippe, une affection caractérisée par certains des symptômes suivants: l’apparition brutale de fièvre, céphalées, douleurs musculaires, toux, maux de gorge, rhinite,... Parfois, l’infection par l’influenza s’accompagne également de douleurs abdominales, de vomissements, de nausées et de diarrhée.
 
À l’échelle mondiale, le virus influenza est une cause importante de morbidité et mortalité. Globalement, en moyenne, 5 à 10 % des adultes et 20 à 30 % des enfants sont infectés par l’influenza chaque année, avec 3-5 millions de cas de maladie sévère et 1 million de décès par an (réf 1; réf 2). Chez les patients jeunes ou âgés et dans les groupes à risque spécifiques (p. ex. les femmes en fin de grossesse, les personnes souffrant d’une maladie chronique ou d’immunodéficience), il existe un risque de complications sévères (réf).
 
Chaque année, on observe une épidémie, habituellement durant l’hiver. Depuis 1918, quatre fois un nouveau virus influenza a fait son apparition et a provoqué une pand��mie. La sévérité des épidémies et des pandémies dépend d’une part des caractéristiques des virus circulants, et d’autre part de la vulnérabilité de la population touchée.
  

Organisation de la surveillance de grippe en Belgique

Étant donné que la grippe entraîne chaque année une morbidité et mortalité élevée, qu’elle peut avoir un impact social important et qu’elle est en partie évitable grâce à un vaccin, un vaste système de surveillance de l'influenza a été mis sur pied, tant au plan national qu’au plan européen et international.
 
En 2006, le Comité interministériel Influenza a confié la responsabilité de la réalisation de toutes les activités de surveillance de l’influenza en Belgique à Sciensano. La surveillance internationale est coordonnée par l'ECDC et l’OMS.
 
Outre les études épidémiologiques, les activités de surveillance nationale englobent également l’étude virologique des cas de grippe, notamment les cas de grippe sévère. Les études épidémiologiques sont effectuées par l'unité Epidémiologie des Maladies infectieuses et Etudes des soins de santé au sein de la Direction Epidémiologie et Santé Publique. Les études virologiques sont effectuées par le laboratoire de virologie de Sciensano, qui est reconnu comme Centre National de Référence (CNR) pour l’Influenza.
 
La surveillance vise à suivre :
 • la durée et l’intensité de l’épidémie annuelle de grippe saisonnière
 • les virus circulants (types, sous-types, caractéristiques antigéniques et génétiques)
 • l’impact et la sévérité
 • la résistance aux antiviraux
 • l'effectivité vaccinale

 

Sources de données

CNR Influenza

Le laboratoire influenza de Sciensano est actif depuis 1977, et a été officiellement reconnu comme Centre National de Référence (CNR) pour l’Influenza en 2010. Le CNR pour l’Influenza teste des échantillons cliniques collectés d’une part dans le cadre de la surveillance des syndromes grippaux, par le réseau de médecins généralistes vigies et de la surveillance des infections respiratoires aiguës sévères (SARI) par un réseau d’hôpitaux vigies, et d’autre part, il teste des échantillons prélev��s en dehors du contexte d’une surveillance. Ces derniers sont collectés chez des patients souffrant d’un syndrome grippal sévère, qui présentent certaines caractéristiques spécifiques (ARDS, oxygénation par membrane extracorporelle, décès, suspicion de résistance aux antiviraux et lors de cas suspect de grippe aviaire ou autres virus respiratoires chez des patients de retour de pays à risque).
site web du CNR Influenza
 

Réseau de médecins généralistes vigies

Depuis 2007, le réseau sentinelle des médecins généralistes enregistre en continu les consultations en médecine générale pour les syndromes grippaux et les infections aiguës des voies respiratoires. Pour chaque épisode, on consigne le groupe d’âge, le statut vaccinal, l’issue et les hospitalisations. Ceci se passe en collaboration étroite avec le CNR pour l’Influenza, qui effectue une recherche virologique de l’influenza, au départ d’un échantillon clinique, chez un sous-groupe (arbitraire) de cas enregistrés. Dans ce sous-groupe, on enregistre également des données cliniques supplémentaires (symptômes, facteurs de risque et comorbidités, vaccination, traitement et indicateurs de sévérité).

site web du réseau de médecins généralistes vigies
 

Réseau d'hôpitaux vigies

Depuis la saison 2011-2012, un réseau de six hôpitaux enregistre tous les épisodes d’infections respiratoires aiguës sévères (SARI) qui se produisent au cours de la période d’activité grippale élevée. L’enregistrement débute dès que les premiers signes de circulation de virus influenza sont détectés par le CNR pour l’Influenza, et prend fin au moins 3 semaines après que l’incidence de syndromes grippaux (enregistrés par le réseau de médecins généralistes vigies) soit repassée sous le seuil épidémique. Il s’agit de six hôpitaux disposant d'un service de soins intensifs très actif. Pour chaque épisode, on enregistre – durant l’hospitalisation – différents paramètres au sujet des caractéristiques démographiques du patient, des symptômes, des facteurs de risque et des comorbidités, de la vaccination, du traitement, de la sévérité et de l’issue. Outre cet enregistrement de données cliniques, un échantillon nasopharyngé est prélevé chez chaque patient, en vue d’une recherche de l’influenza qui sera effectuée par le CNR pour l’Influenza.
 

Réseau de laboratoires vigies 

Depuis 1983, Sciensano coordonne un réseau de laboratoires vigies de microbiologie qui enregistrent sur une base volontaire les diagnostics microbiologiques de 36 pathogènes. Il s��agit plus précisément d’infections des voies respiratoires, du système nerveux central, d'infections gastro-intestinales, d’infections importées, d’infections sexuellement transmissibles et de zoonoses. Depuis 1996, le réseau enregistre tous les tests positifs pour l��influenza.
 

Quand est-ce qu'il y a une épidémie de grippe?

Le seuil épidémique se définit comme le nombre minimal de consultations pour syndromes grippaux par semaine et par 100.000 habitants, enregistrés par le réseau des m��decins vigies.

Chaque année, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) calcule, pour chaque pays distinct, le seuil épidémique, sur la base des chiffres des cinq dernières années.​ Cette année, le seuil est fixé à 128 consultations pour 100 000 habitants en Belgique.

L’épidémie est déclarée lorsque le seuil épidémique est atteint ou dépassé pendant deux semaines consécutives et lorsqu’au moins 20 % des échantillons viraux analysés par Sciensano se révèlent positifs pour les virus de la grippe. L’épidémie prend fin au moment où le nombre de consultations pour des symptômes grippaux redescend sous le seuil épidémique.


Limiter la transmi​ssion de la grippe
 

Tout le monde peut contribuer à limiter la transmission de la grippe en suivant les conseils de base repris ci-dessous :
 

 • si vous ressentez les symptômes de la grippe, consultez rapidement votre généraliste et suivez toutes ses recommandations
 •  
 • restez chez vous et évitez au maximum les contacts non essentiels, afin de limiter la propagation de la maladie
 •  
 •  
 • toussez de préférence dans un mouchoir en papier et jetez-le immédiatement après utilisation. Si vous n'avez pas de mouchoir, toussez contre votre bras, et non dans vos mains.

Sciensano rappelle que les antibiotiques ne sont pas efficaces contre la grippe car il s’agit d’une infection virale ! Pour de plus amples informations : www.usagecorrectantibiotique.be 
 

Recommandations de vaccination 

Le
Conseil Supérieur de la Santé, un organe d'avis scientifique du service public fédéral Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, formule chaque année la liste des groupes à risque pour la grippe ainsi que les recommandations liées au vaccin en se basant sur l'évidence susmentionnée et sur la revue de la littérature.

Idéalement, le vaccin contre la grippe doit être administré entre mi-octobre et mi-novembre. Tant que le virus ne circule pas massivement, il est toujours opportun de se faire vacciner, le vaccin offrant une protection dans un délai de 10 à 15 jours suivant l’injection.

Sciensano conseille aux personnes à risque non encore vaccinées de prendre contact le plus rapidement possible avec leur généraliste. Celui-ci décidera de les vacciner ou non, en fonction de leur état de santé et/ou de leur situation personnelle. Il s’agit principalement : 

 • des personnes âgées de 65 ans et plus
 •  
 • des femmes enceintes à partir du 2ème trimestre de grossesse
 •  
 • des personnes souffrant d’une  maladie chronique (insuffisance rénale, pulmonaire, cardiaque, hépatique, etc.)
 • du personnel soignant

Composition du vaccin

La composition des vaccins est revue chaque année sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Pour ​la saison grippale 2019-2020, les vaccins quadrivalents contiennent les souches virales choisies en mars 2019 sur la base des souches qui ont dominé lors de la saison précédente. 

Cette saison, les vaccins quadrivalents contiennent les souches suivantes :

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 
 • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)​
 • B/Washington/02/2019  (B/Victoria lineage)
 • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata/16/88 lineage)​​
 

Publications

Rapports

Influenza 2018-2019 End of Season_FR.pdfInfluenza 2018-2019 End of Season_FR.pdf

 

National Influenza Centre Belgium 2017-2018.pdfNational Influenza Centre Belgium 2017-2018.pdf

 

Influenza 2017-2018 End of Season_FR.pdfInfluenza 2017-2018 End of Season_FR.pdf

National Influenza Centre Belgium 2016-2017.pdfNational Influenza Centre Belgium 2016-2017.pdf

End of season 2016-2017.pdfEnd of season 2016-2017.pdf

National Influenza Centre Belgium 2015-2016.pdfNational Influenza Centre Belgium 2015-2016.pdf

End of season-2015_2016.pdfEnd of season-2015_2016.pdf

National Influenza Centre Belgium 2014-2015.pdfNational Influenza Centre Belgium 2014-2015.pdf

End of season-2014-2015.pdfEnd of season-2014-2015.pdf

National Influenza Centre Belgium 2013-2014.pdfNational Influenza Centre Belgium 2013-2014.pdf

End of season-2013_2014.pdfEnd of season-2013_2014.pdf

Rapport_SARI_2013_FR.pdfRapport_SARI_2013_FR.pdf

National Influenza Centre Belgium_2012-2013.pdfNational Influenza Centre Belgium_2012-2013.pdf

End of season-2012_2013.pdfEnd of season-2012_2013.pdf

National Influenza Centre Belgium_2011-2012.pdfNational Influenza Centre Belgium_2011-2012.pdf

End of season-2011_2012.pdfEnd of season-2011_2012.pdf

FLU 2009-2010 FR.pdfPandémie_2009.pdf 

Articles

 • Michiels B, Nguyen VK, Coenen S, Ryckebosch P, Bossuyt N, Hens N. Influenza epidemic surveillance and prediction based on electronic health record data from an out-of-hours general practitioner cooperative: model development and validation on 2003-2015 data. BMC Infect Dis. 2017 Jan 18;17(1):84.
 • Broberg E, Hungnes O, Schweiger B, Prosenc K, Daniels R, Guiomar R, Ikonen N,  Kossyvakis A, Pozo F, Puzelli S, Thomas I, Waters A, Wiman Å, Meijer A. Improving influenza virological surveillance in Europe: strain-based reporting of antigenic and genetic characterisation data, 11 European countries, influenza season 2013/14. Euro Surveill. 2016 Oct 13;21(41).
 • Hombrouck A, Sabbe M, Van Casteren V, Wuillaume F, Hue D, Reynders M, Gérard C, Brochier B, Van Eldere J, Van Ranst M, Thomas I. Viral aetiology of influenza-like illness in Belgium during the influenza A(H1N1)2009 pandemic. Eur  J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 Jun;31(6):999-1007.
 • Michiels B, Thomas I, Van Royen P, Coenen S. Clinical prediction rules combining signs, symptoms and epidemiological context to distinguish influenza from influenza-like illnesses in primary care: a cross sectional study. BMC Fam Pract. 2011 Feb 9;12:4.
 • Van Casteren V, Mertens K, Antoine J, Wanyama S, Thomas I, Bossuyt N. Clinical surveillance of the Influenza A(H1N1)2009 pandemic through the Network of Sentinel General Practitioners. Archives of Public Health 2010 Oct 1;68(2):62-7.
 • Gérard C, Brochier B, Quoilin S, Wuillaume F, Van Casteren V, Thomas I. Virological surveillance of the influenza A(H1N1)2009 pandemic: the role of the belgian national influenza centre. Archives of Public Health. 2010;68(2):68-75.  
 • Gutiérrez I, Litzroth A, Hammadi S, Van Oyen H, Gerard C, Robesyn E, Bots J, Faidherbe MT, Wuillaume F. Community transmission of influenza A (H1N1)v virus at a rock festival in Belgium, 2-5 July 2009. Euro Surveill. 2009 Aug 6;14(31).
 • Thomas I, Gérard C, Wuillaume F, Van Casteren V, Brochier B. [Virologic surveillance of influenza, and of influenza A/H1N1 in particular, in Belgium]. Bull Mem Acad R Med Belg. 2009;164(10):268-74.
 • Quoilin S, Thomas I, Gérard C, Maes S, Haucotte G, Gerard M, Van Laethem Y, Snacken R, Hanquet G, Brochier B, Robesyn E. Management of potential human cases of influenza A/H5N1: lessons from Belgium. Euro Surveill. 2006 Jan 26;11(1)
 • Van Borm S, Thomas I, Hanquet G, Lambrecht B, Boschmans M, Dupont G, Decaestecker M, Snacken R, van den Berg T. Highly pathogenic H5N1 influenza virus in smuggled Thai eagles, Belgium. Emerg Infect Dis. 2005 May;11(5):702-5

 

Informations utiles

Autorités compétentes

 

Surveillance de la mortalité toutes causes confondues

 

Informations pour les professionnels de la santé

Procédure de prélèvement pour les frottis nasopharyngés.pdfProcédure de prélèvement pour les frottis nasopharyngés.pdf

 
 

Personnes de contact

Données épidémiologiques

Melissa Vermeulen: melissa.vermeulen@sciensano.be  
Robrecht De Schreye: robrecht.deschreye@sciensano.be
Sarah Moreels: sarah.moreels@sciensano.be

Données Virologiques

Sarah Denayer: sarah.denayer@sciensano.be
 

Results of the surveillance of influenza and influenza-like Illness in Belgium

Weekly Bulletin

Note: The charts below look at symptoms of flu. These can also be caused by germs other than the influenza virus. 

 
GP visits for flu symptoms (expressed as weekly consultations for new cases per 100000 inhabitants)
 
 
 


 


 
 

Results of the flu surveillance in Europe

 

Organisation of influenza surveillance in Belgium
Because flu yearly causes high morbidity and mortality, can have an important societal impact and is vaccine-preventable, both at national and at European level a comprehensive surveillance system for Influenza was created.
 
In 2006, the Interdepartmental Influenza Committee appointed Sciensano (then WIV-ISP) as the institution responsible for influenza surveillance activities in Belgium. International surveillance is coordinated by ECDC and WHO.

In addition to epidemiological studies, national surveillance activities also include virological characterization of severe influenza cases. Epidemiological studies are conducted by the units Epidemiology of infectious diseases and Health services research within the directorate Epidemiology and public health. Virological studies are carried out by the Virology laboratory of Sciensano, which is recognized as the National Reference Center Influenza.
 
The surveillance provides information on
• Duration and intensity of the annual seasonal flu epidemic
• Circulating viruses (typing, subtyping, antigenic and genetic characterization)
• Impact and severity of the annual seasonal flu epidemic
• Antiviral resistance
• Vaccine effectiveness

Data Sources

National reference Centre Influenza

The Sciensano influenza laboratory has been active since 1977, and has been formally recognized as the National Reference Centre (NRC) for influenza since 2010. The NRC Influenza tests clinical specimens collected on the one hand as part of the surveillance of influenza-like Illness (ILI), collected by the sentinel network of general practitioners and of the surveillance​ of severe acute respiratory infections (SARI) collected by a sentinel network of hospitals, and on the other hand, it tests samples taken outside the context of surveillance. The latter samples are collected in patients with severe flu-like symptoms with specific characteristics (ARDS, extracorporeal membrane oxygenation, death, suspected antiviral resistance and suspected cases of avian influenza or other emerging respiratory viruses).
 
 

Sentinel network of general practitioners

Since 2007, the sentinel network of general practitioners has continuously recorded the general medicine consultations for influenza and acute respiratory tract infections. For each episode age group, vaccination status, outcome and hospitalization are recorded. In a subset of these patients, a clinical sample is collected and virologically tested by the NRC Influenza. From this subgroup, additional clinical data (symptoms, risk factors and co-morbidities, vaccination, treatment and severity indicators) are also recorded. 
 
 

Sentinel network of hospitals

Since the 2011-2012 respiratory season, a network of six hospitals has recorded all episodes of hospitalized severe acute respiratory infections (SARI) that occur during the period of high influenza activity. The surveillance starts as soon as the first signs of influenza virus circulation are detected by the NRC Influenza, and ends at least 3 weeks after the incidence of influenza-like syndromes (Sentinel Network of General Practitioners) again dropped below the epidemic threshold. The participating hospitals have an active intensive care service. For each episode, the patient's demographic characteristics, symptoms, risk factors and co-morbidities, vaccination status, treatment, severity and clinical outcome are registered during the hospital stay. In addition to this clinical data recording, a nasopharyngeal sample is collected from each patient and virologically tested by the NRC Influenza.

Sentinel network of laboratories
Since 1983, Sciensano has been coordinating a network of microbiology lookout Laboratories that voluntarily register microbiological diagnostics of 36 pathogens. These include respiratory tract infections, central nervous system, gastro-intestinal infections, imported infections, sexually transmitted infections and zoonoses. Since 1996, the network has recorded all the positive tests for influenza. has been coordinating a network of microbiology lookout Laboratories that voluntarily register microbiological diagnostics of 36 pathogens. These include respiratory tract infections, central nervous system, gastro-intestinal infections, imported infections, sexually transmitted infections and zoonoses. Since 1996, the network has recorded all the positive tests for influenza.
 

Useful information

Competent authorities

 

Surveillance of general excess mortality

 


Publications

Reports

National Influenza Centre Belgium 2017-2018.pdfNational Influenza Centre Belgium 2017-2018.pdf

Influenza 2017-2018 End of Season_FR.pdfInfluenza 2017-2018 End of Season_FR.pdf

National Influenza Centre Belgium 2015-2016.pdfNational Influenza Centre Belgium 2015-2016.pdf

End of season-2015_2016.pdfEnd of season-2015_2016.pdf

National Influenza Centre Belgium 2014-2015.pdfNational Influenza Centre Belgium 2014-2015.pdf

End of season-2014-2015.pdfEnd of season-2014-2015.pdf

National Influenza Centre Belgium 2013-2014.pdfNational Influenza Centre Belgium 2013-2014.pdf

End of season-2013_2014.pdfEnd of season-2013_2014.pdf

Rapport_SARI_2013_FR.pdfRapport_SARI_2013_FR.pdf

National Influenza Centre Belgium_2012-2013.pdfNational Influenza Centre Belgium_2012-2013.pdf

End of season-2012_2013.pdfEnd of season-2012_2013.pdf

National Influenza Centre Belgium_2011-2012.pdfNational Influenza Centre Belgium_2011-2012.pdf

End of season-2011_2012.pdfEnd of season-2011_2012.pdf

FLU 2009-2010 FR.pdfPandemic_2009.pdf

 

Articles

 • Michiels B, Nguyen VK, Coenen S, Ryckebosch P, Bossuyt N, Hens N. Influenza epidemic surveillance and prediction based on electronic health record data from an out-of-hours general practitioner cooperative: model development and validation on 2003-2015 data. BMC Infect Dis. 2017 Jan 18;17(1):84.
 • Broberg E, Hungnes O, Schweiger B, Prosenc K, Daniels R, Guiomar R, Ikonen N  Kossyvakis A, Pozo F, Puzelli S, Thomas I, Waters A, Wiman Å, Meijer A. Improving influenza virological surveillance in Europe: strain-based reporting of antigenic and genetic characterisation data, 11 European countries, influenza season 2013/14. Euro Surveill. 2016 Oct 13;21(41).
 • Hombrouck A, Sabbe M, Van Casteren V, Wuillaume F, Hue D, Reynders M, Gérard C, Brochier B, Van Eldere J, Van Ranst M, Thomas I. Viral aetiology of influenza-like illness in Belgium during the influenza A(H1N1)2009 pandemic. Eur  J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 Jun;31(6):999-1007.
 • Michiels B, Thomas I, Van Royen P, Coenen S. Clinical prediction rules combining signs, symptoms and epidemiological context to distinguish influenza from influenza-like illnesses in primary care: a cross sectional study. BMC Fam Pract. 2011 Feb 9;12:4.
 • Van Casteren V, Mertens K, Antoine J, Wanyama S, Thomas I, Bossuyt N. Clinical surveillance of the Influenza A(H1N1)2009 pandemic through the Network of Sentinel General Practitioners. Archives of Public Health 2010 Oct 1;68(2):62-7.
 • Gérard C, Brochier B, Quoilin S, Wuillaume F, Van Casteren V, Thomas I. Virological surveillance of the influenza A(H1N1)2009 pandemic: the role of the belgian national influenza centre. Archives of Public Health. 2010;68(2):68-75.
 • Gutiérrez I, Litzroth A, Hammadi S, Van Oyen H, Gerard C, Robesyn E, Bots J, Faidherbe MT, Wuillaume F. Community transmission of influenza A (H1N1)v virus at a rock festival in Belgium, 2-5 July 2009. Euro Surveill. 2009 Aug 6;14(31).
 • Thomas I, Gérard C, Wuillaume F, Van Casteren V, Brochier B. [Virologic surveillance of influenza, and of influenza A/H1N1 in particular, in Belgium]. Bull Mem Acad R Med Belg. 2009;164(10):268-74.
 • Quoilin S, Thomas I, Gérard C, Maes S, Haucotte G, Gerard M, Van Laethem Y, Snacken R, Hanquet G, Brochier B, Robesyn E. Management of potential human cases of influenza A/H5N1: lessons from Belgium. Euro Surveill. 2006 Jan 26;11(1)
 • Van Borm S, Thomas I, Hanquet G, Lambrecht B, Boschmans M, Dupont G, Decaestecker M, Snacken R, van den Berg T. Highly pathogenic H5N1 influenza virus in smuggled Thai eagles, Belgium. Emerg Infect Dis. 2005 May;11(5):702-5
 

Contact Persons

Epidemiological data

Melissa Vermeulen: melissa.vermeulen@sciensano.be  
Robrecht De Schreye: robrecht.deschreye@sciensano.be
Sarah Moreels: sarah.moreels@sciensano.be

Virological datadata

 

Last modified: